Sosiaalinen realismi, voimallinen tietämys ja Michael Youngin kolmas tie

Kirjoittajat

  • Mikko Niemelä Helsingin yliopisto

Avainsanat:

kasvatussosiologia, opetussuunnitelmatutkimus, ainedidaktiikka, realismi, sivistys, narratiivinen kirjallisuuskatsaus

Abstrakti

Tämä katsausartikkeli käsittelee kahden viime vuosikymmenen aikana kehittynyttä sosiaalisen realismin teoriaa. Sosiaalinen realismi on saanut näkyvyyttä etenkin brittiläisen kasvatussosiologin Michael Youngin töiden kautta, jotka toimivat katsauksen pääaineistona. Sosiaalisen realismin keskeinen väite on, että koulutieto yhtenä koulun institutionaalisena kontekstina on sosiaalisen konstruktivismin paradigman myötä jäänyt koulukeskustelussa paitsioon. Tuodakseen koulutiedon takaisin keskusteluun Young on Johan Mullerin kanssa kehittänyt voimallisen tietämyksen (powerful knowledge) käsitteen, jota on sovellettu laajasti. Katsauksen tavoitteena on liittää voimallisen tietämyksen käsite sosiaalisen realismin teoreettiseen kehykseen, josta se on osin irtaantunut. Youngin uusinta ajattelua kuvataan avaamalla, miksi hän on kritisoinut uuden kasvatussosiologian perinnettä, jota hän itse oli 1970-luvulla pystyttämässä. Lisäksi katsaus tarjoaa suomenkielisen käännöksen käsitteelle ”powerful knowledge” ja vetää yhteen keskeisiä sitä soveltavia tämänhetkisiä tutkimussuuntia. Katsauksen tulkinnan mukaan voimallinen tietämys ei ole vielä kyennyt toimimaan konkreettisena vaihtoehtona tulevaisuuden koulun kehittämiseksi, mutta sen avulla voidaan täsmentää, millainen koulutieto voi tukea nykyajan sivistysihanteen toteutumista.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2021-11-25

Viittaaminen

Niemelä, M. (2021). Sosiaalinen realismi, voimallinen tietämys ja Michael Youngin kolmas tie. Kasvatus, 52(4), 401–413. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/112374