Kirjoittajakutsu teemanumeroon 3/2023

Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja formatiiviset interventiot kasvatustieteissä

Kirjoittajat

  • Vierailevat toimittajat

Abstrakti

Kasvatus­lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut tekstit pyydetään lähettämään viimeis­tään 15.10.2022 osoitteeseen jaakko.hilppo(at)helsinki.fi. Otsikkokenttään ”Kasvatus: CHAT teema numero”. Julkaisuprosessi noudattaa Kasvatus­lehden periaatteita ja käytänteitä. Tekstien lähettäjien tulee huolehtia itse kielenhuollosta. Teemanumeron toimittajat pyytävät artikkeleis­ta kaksi (2) vertaisarviointia, jotka toimitetaan kirjoittajille syksyn 2022 aikana. Artikkelien kir­joittajien tulee toimittaa viimeistellyt versiot käsikirjoituksistaan viimeistään 21.3.2023. Hyväk­sytyt kirjoitukset julkaistaan kesäkuussa 2023, vuoden ensimmäisessä teemanumerossa (3/23).

Osasto
Kirjoittajakutsu

Julkaistu

2022-03-01

Viittaaminen

Vierailevat toimittajat. (2022). Kirjoittajakutsu teemanumeroon 3/2023 : Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja formatiiviset interventiot kasvatustieteissä. Kasvatus, 53(1), 104–105. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/113956