Inkluusiokeskustelu Helsingin Sanomissa 2009–2019 – diskursiivista kamppailua kaikkien koulusta

Kirjoittajat

Avainsanat:

inkluusio, yhteinen koulu, diskursiivinen kamppailu, mediakeskustelu

Abstrakti

Artikkelissa tutkimme inkluusiosta käytyä päivälehtikeskustelua 2009–2019. Lähestymme keskustelua osana yhteisestä koulusta käytyä diskursiivista kamppailua. Tutkimme kamppailua analysoimalla inkluusion käsitteellistä muotoutumista, positioita, joista käsin kamppailuun on päässyt osallistumaan, millaisia argumentteja siinä on hyödynnetty sekä millaisiin kategorioihin oppilaita on asetettu Helsingin sanomien artikkeliteksteissä (n=187). Näin vastaamme tutkimuskysymyksiin: miten kamppailua yhteisestä koulusta on käyty julkisessa inkluusiokeskustelussa ja ketä varten kamppailussa rakentuva yhteinen koulu on? Tutkimus osoittaa, että inkluusiota lähestytään käytännöllisenä kysymyksenä, ja sen eettis-filosofinen lähtökohta jää vaimennetuksi, jolloin inkluusiokriittisistä sävyistä on muodostunut keskustelun valtavirta. Samalla kamppailun huomion kohteeksi asettuu erityisoppilaaksi ja maahanmuuttotaustaiseksi kategorisoitu oppilasyksilö, jonka läsnäolo yhteisessä koulussa käsitteellistyy haastavaksi.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2022-02-21 — Päivitetty 2022-06-28

Versiot

Viittaaminen

Pitkänen, H., Huilla, H., Lappalainen, S., Juvonen, S., & Kosunen, S. (2022). Inkluusiokeskustelu Helsingin Sanomissa 2009–2019 – diskursiivista kamppailua kaikkien koulusta. Kasvatus, 52(5). https://doi.org/10.33348/kvt.114933 (Original work published 21. helmikuuta 2022)