Kielididaktiikan, kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen yhteyksiä etsimässä

Kirjoittajat

Avainsanat:

aivotutkimus, kielididaktiikka, kielenoppiminen, kognitiivinen neurotiede, kognitiivinen psykologia

Abstrakti

Tämä katsaus tarkastelee kielididaktiikan ja aivotutkimuksen kehitysvaiheita aikaisemman tutkimuksen pohjalta sekä osoittaa yhtymäkohtia kielididaktiikan, kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen välillä. Artikkeli kuvaa sitä, miten käyttäytymisen ja aivojen tutkimus on lisännyt ymmärrystä kielen oppimisen mikrotasosta ja miten tätä tietoa voisi hyödyntää opetuksessa. Lopuksi pohditaan aivotutkimuksen menetelmien hyödyntämisen tulevaisuuden näkymiä sekä niihin mahdollisesti liittyviä riskejä. Aivotutkimuksen ja kielididaktiikan yhteyksien havaitseminen auttaa valaisemaan ihmisen ainutlaatuisinta ominaisuutta: kielen avulla olemme rakentaneet sivilisaation, ja uusia kieliä oppimalla voimme kehittää sitä edelleen.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2022-06-20

Viittaaminen

Hilden, R., Ylinen, S., & Huotilainen, M. (2022). Kielididaktiikan, kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen yhteyksiä etsimässä. Kasvatus, 53(3), 273–286. https://doi.org/10.33348/kvt.120237