Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet Suomen kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

Kirjoittajat

Avainsanat:

dialektiikka, kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria, kynnyskäsite

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoimme, millaisia kynnyskäsitteitä voidaan erottaa kasvatustieteisiin kiinnittyvän kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian kehittymisessä Suomessa ja millaisia haasteita nämä käsitteet merkitsevät kasvatustieteille. Löydetyt kahdeksan kynnyskäsitettä ovat oppimistoiminta, toimintajärjestelmä, ekspansiivinen oppiminen, Muutoslaboratorio, kehittävä siirtovaikutus, toimintakonsepti, muutostoimijuus sekä kohtalokas kohde ja toimeksipantu utopia. Kynnyskäsitteiden analyysin pohjalta hahmottelemme artikkelissa kolme kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian läpikäyvää dialektista periaatetta: historiallisuus, tutkimus mahdollisuuksien avaajana ja kehittävät interventiot metodologisena perustana. Nämä periaatteet voidaan nähdä mahdollisuuksina vahvistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta 2020-luvulla.

Viittaaminen

Engeström, Y., & Virkkunen, J. (2023). Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet Suomen kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Kasvatus, 54(3), 191–205. https://doi.org/10.33348/kvt.131352