Pienryhmäsimulaatiot moniammatillisen vuorovaikutuksen oppimisessa

Kirjoittajat

Avainsanat:

draamalähtöinen oppiminen, integratiivinen oppiminen, moniammatillinen oppiminen, pienryhmäsimulaatio, simulaatiopedagogiikka

Abstrakti

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää yliopisto-opiskelijoiden jäsennyksiä pienryhmäsimulaatioista oppimisensa mahdollistajana ja selvittää, mitä opiskelijat niiden avulla oppivat moniammatillisesta vuorovaikutuksesta. Tarkastelumme pohjautuu kolmeen oppimisteoreettiseen lähtökohtaan: simulaatio-oppimiseen, draamalähtöiseen sekä integratiiviseen oppimiseen. Laadullisen tutkimuksen aineistona käytimme oppimispäiväkirjoja, joita sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja psykologian opiskelijat (n=47) olivat kirjoittaneet osana simulaatio-oppimisen opintojaksoa. Analysoimme aineiston narratiivisen sisällön analyysin keinoin. Pienryhmäsimulaatiossa oppimisen elementtejä olivat tunnekokemus, roolit, todenmukaisuus, toimijuus, orientaatio moniammatilliseen yhteistoimintaan sekä asiakaslähtöinen kohtaaminen. Näistä elementeistä jäsentyi pienryhmäsimulaatiossa oppimista ohjaava kehys, jonka kautta oli mahdollista huomioida pienryhmäsimulaatioiden onnistumisen elementtejä moniammatillisen vuorovaikutuksen oppimisessa. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista soveltaa laajasti myös monien tieteenalojen moniammatillista yhteistyötä ja vuorovaikutusta sisältäviin konteksteihin.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2024-02-21

Viittaaminen

Mönkkönen, K., Koponen, J., Kekoni, T., Kallinen, K., & Salmi, A. (2024). Pienryhmäsimulaatiot moniammatillisen vuorovaikutuksen oppimisessa. Kasvatus, 55(1), 47–62. https://doi.org/10.33348/kvt.136884