VUOSIKIRJA 2023 KIRJOITTAJAKUTSU

2022-12-01

VUOSIKIRJA 2023:

KASVATUS JA KOULUTUS KRIISI- JA POIKKEUSAIKOINA

 Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirjan 2023 teema on KASVATUS JA KOULUTUS KRIISI- JA POIKKEUSAIKOINA. Kriisi- ja poikkeusaika on laaja käsite: sotien tai muiden konfliktien lisäksi se voi tarkoittaa taloudellista, poliittista, sivistyksellistä, ympäristöön liittyvää tai muuta epätavallista tilannetta. Kirjaan ovat tervetulleita kaikki teemaa historiallisesta näkökulmasta tarkastelevat kirjoitukset, jotka käsittelevät kasvatuksen ja koulutuksen menneisyyttä.”

 Vertaisarvioitu kirjoitus

Mikäli tähtäät kirjoituksellasi vertaisarviointiin, lähetä noin 150 sanan mittainen artikkeliehdotuksesi vuosikirjan päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 31.1.2023. Kirjoittajille ilmoitetaan kahden viikon kuluessa ehdotuksen hyväksymisestä. Hyväksytyn ja vertaisarviointiin tähtäävän artikkelin tulee olla valmis arvioitavaksi ja ladattuna Journal.fi -sivustolle 15.5.2023 mennessä. Arvioitsijoilta saadun palauteen pohjalta muokattu teksti palautetaan lopullisessa muodossa Journal.fi -sivustolle 30.9.2023 mennessä.

Muut, vertaisarvioimattomat kirjoitukset

Lisäksi tervetulleita ovat muunlaiset kirjoitukset eli katsaukset, puheenvuorot tai muistelut, joita ei vertaisarvioida. Ne voivat silti sisältää lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Ehdotus vertaisarvioimattomaksi tekstiksi (myös noin 150 sanaa) pitää lähettää päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 15.5.2023. Vuosikirjan toimituskunta ilmoittaa hyväksymisestä ja vertaisarvioimattoman kirjoituksen tulee olla lopullisesti valmiita ja ladattuna Journal.fi -sivuostolle 30.9.2022 mennessä.

Vuosikirja ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa 2023. Se julkaistaan avoimena verkossa ja seuran taloudellisen tilanteen salliessa myös painettuna.

Yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet löytyvät tästä linkistä: https://journal.fi/koulujamenneisyys/about/submissions

Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja kysy tarvittaessa lisää!

Arto Nevala

päätoimittaja

arto.nevala@uef.fi