• vuoden 2018 vuosikirja: sivistys ja kasvatus eilen ja tänään
  Vol 56 (2018)

  Juhani Tähtinen, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen (toim.)

  Kirjassa tarkastellaan kahdentoista tekstin valossa niitä merkityksenantojen muutoksia ja jatkuvuuksia, jotka ilmenevät eri aikakausien sivistys- ja kasvatuskäsityksissä. Merkitysten kirjoa avataan käsitehistoriallisten tarkastelujen lisäksi teksteillä, joissa käsitteet saavat tulkintansa kasvatuksen ja koulutuksen käytänteissä. Teoksen teksteissä korostuu sivistys- ja kasvatuskäsitysten historiallisuus. Niinpä ne antavat pohdittavaa myös niille lukijoille, joita kiinnostavat oman aikamme sivistystulkinnat sekä sivistyksen ja kasvatuksen suhde nyt ja tulevaisuudessa.

   

 • Vol 55 (2017)

  Vuoden 2017 vuosikirja

Vanhat numerot tulevat sivulle myöhemmin. Aiemmin nettiversiona julkaistut vuosikerrat löydät osoitteesta http://www.kasvhistseura.fi/julkaisut/koulu-ja-menneisyys