Vol 57 (2019)

					Näytä Vol 57 (2019)

Teoksessa tarkastellaan historianopetusta ja etenkin kysymystä historiataidoista. Tämä taitoulottuvuus tuntuu usein jäävän historianopetuksessa mittavan sisältömassan ja sen oletetun hallinnan varjoon.  Ensimmäisessä artikkelissa pohditaan historian opetuksen vähittäistä modernisoitumista kohti taitojen ja oppilaan aktiivisuuden kehittymistä, johon on liittynyt moniäänistä muutospuhetta. Historia-ainetta itseään voi tarkastella myös yhtenä suurena kertomuksena, mikä kirjoituksessa kyseenalaistetaan. Toisessa artikkelissa tarkastellaan historian oppikirjojen ja opetussuunnitelmien välistä mahdollista ristiriitaa juuri historiataitojen näkökulmasta. Korostuuko kirjoissa sisältö, vaikka opetussuunnitelmissa painotetaan taitoja. Kolmas artikkeli esittelee nuorten historiaan kytkeytyvää identifoitumista aikaisempien tutkimusten valossa ja pohtii ketkä löytävät itsensä historianopetuksessa ja jäävätkö jotkut mahdollisesti ulkopuolelle.

Julkaistu: 2020-01-23

Koko numero