Julkaisuoikeudet

VUOSIKIRJAN JA KIRJOITTAJAN OIKEUDET

Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Koulu ja menneisyys -vuosikirjalle. Koulu ja menneisyydellä on oikeus antaa vuosikirjassa julkaistut kirjoitukset ilman erillistä sopimusta julkaistavaksi Elektra-palvelun kautta kotimaisten artikkelien Arto-tietokannassa tai vuosikirjan muussa sähköisessä muodossa. Jos vuosikirjalla haetaan tekstin julkaisuoikeutta muualla, pyydetään tässä tapauksessa aina myös kirjoittajan suostumus. Artikkelin kustantaja-PDF -version ja muiden Koulu ja menneisyydessä julkaistujen tekstien rinnakkaistallennus yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omiin rinnakkaisjulkaisuarkistoihin on sallittua ilman erillistä sopimusta. Koulu ja menneisyys tulee aina mainita rinnakkaistallenteissa tekstin alkuperäisenä ja ensisijaisena julkaisijana. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, vuosikirjan numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Kirjoittajalla on oikeus kopioida artikkeliaan omaan yksityiseen käyttöön sekä opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei tarjota myyntiin eikä niitä jaeta systemaattisesti julkisesti. Ensisijaisesti suositellaan lukijoiden ja opiskelijoiden ohjaamista Koulu ja menneisyyden forum.fi -sivustolla sijaitseville sivuille, josta kaikki julkaisun tekstit ovat vapaasti ladattavissa. Kirjoittajalla on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen käyttää artikkelia painetussa väitöskirjassa, lisensiaatintyössä tai pro gradu -tutkielmassa. Artikkelin tai muun Koulu ja menneisyydessä julkaistun tekstin julkaisemisesta jossain muussa julkaisussa kuin opinnäytetyössä tulee aina sopia erikseen päätoimittajan kanssa. Artikkelia tai selkeästi yhtenäistä versiota siitä ei saa julkaista painettuna tai sähköisesti, suomeksi tai muilla kielillä ilman Koulu ja menneisyyden toimituskunnalta saatua lupaa. Kaikissa uudelleenjulkaisuissa tulee olla selkeä merkintä siitä, että teksti on julkaistu aiemmin Koulu ja menneisyydessä.

LUKIJAN OIKEUDET

Koulu ja menneisyys on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Koulu ja menneisyydessä julkaistut tekstit ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Koulu ja menneisyyden toimituskunnan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.