Nuorten historiallinen identifioituminen ja sen tutkiminen kuvakorttimenetelmällä

  • Tanja Taivalantti Helsingin yliopisto

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoin miten kuvakorttimenetelmällä on tutkittu nuorten historiallista identifioitumista. Pohdin sitä kolmesta näkökulmasta: mihin ryhmään opiskelija kokee kuuluvansa, mitkä historialliset tapahtumat ovat ryhmälle merkityksellisiä, ja mihin ryhmään opiskelija kiinnittää huomiota enemmän kuin muihin ryhmiin. Tutkin soveltuuko kuvakorttimenetelmä nuorten historiallisen identifioitumisen tutkimukseen, mitä heikkouksia ja vahvuuksia metodissa on, ja millaisia tuloksia sillä on saatu. Kuvakorttimenetelmässä tutkija luo kortteja, joissa on kuvattu historian tapahtumaa, ilmiötä tai henkilöä. Tutkija pyytää tutkimushenkilöitä valitsemaan korteista hänelle merkityksellisimmät. Tämän artikkelin aineistona on seitsemän tutkimusta, jotka on toteutettu erilaisissa yhteiskunnissa, joissa on erilainen historianopetus. Opiskelijoiden historiallinen identifioituminen on erilaista eri tilanteissa. Historianopetuksella on vaikutusta, mutta sen vaikutus riippuu historianopetuksen sisällön suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan ja oppilaan taustasta.  

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT
Julkaistu
tammi 22, 2020