VUOSIKIRJAN 2024 KIRJOITTAJAKUTSU

2024-01-16

Tervetuloa kirjoittamaan SKKHS:n vuosikirjaan 2024!

Vertaisarvioitu kirjoitus

Mikäli tähtäät kirjoituksellasi vertaisarviointiin, lähetä noin 150 sanan mittainen ehdotuksesi vuosikirjan päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 18.2.2024. Kirjoittajille ilmoitetaan 26.2.2024 mennessä ehdotuksen hyväksymisestä. Hyväksytyn ja vertaisarviointiin tähtäävän artikkelin tulee olla valmis arvioitavaksi ja ladattuna Journal.fi -sivustolle 30.4.2024 mennessä. Arvioitsijoilta saadun palauteen pohjalta muokattu teksti palautetaan lopullisessa muodossa Journal.fi -sivustolle 4.11.2024 mennessä.

Muut, vertaisarvioimattomat kirjoitukset

Lisäksi tervetulleita ovat muunlaiset kirjoitukset eli katsaukset, puheenvuorot tai muistelut, joita ei vertaisarvioida. Ne voivat silti sisältää lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Ehdotus vertaisarvioimattomaksi tekstiksi pitää lähettää päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 30.9.2024. Vuosikirjan toimituskunta ilmoittaa hyväksymisestä ja vertaisarvioimattoman kirjoituksen tulee olla lopullisesti valmiita ja ladattuna Journal.fi -sivuostolle 4.11.2024 mennessä.

Vuosikirja ilmestyy joulukuussa 2024. Se julkaistaan avoimena verkossa ja seuran taloudellisen tilanteen salliessa myös painettuna.

Yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet löytyvät tästä linkistä: https://journal.fi/koulujamenneisyys/about/submissions

Ota yhteyttä ja kirjoita!

Arto Nevala,

päätoimittaja