Oppivelvollisuus vai oppioikeus?

Oppivelvollisuuslainsäädännön muutokset sadassa vuodessa.

Kirjoittajat

  • Liisa Granbom-herranen

Avainsanat:

oppivelvollisuus, Oppioikeus, Oppivelvollisuuslaki

Abstrakti

Artikkeli keskittyy Suomen vuosien 1921 ja 2020 oppivelvollisuuslakeihin sekä keskeisien niitä tukevien lakien ja asetuksien sisältöön. Tavoitteena on lyhyesti tarkastella, mitä lainsäädännössä ilmenevä käsitys oppivelvollisuudesta sisältää ja miten se on muuttunut sadassa vuodessa. Vai onko mikään muuttunut? Laeissa oppivelvollisuus näyttäytyy ensisi­jaisesti yhteiskunnan ja huoltajien velvollisuutena ohjata lasta ja nuorta kouluyhteisön valvonnassa. Lait ja asetukset legitimoivat yhteisöllisen valvonnan. Ne kuvaavat yhteiskunnan asettamia tavoitteita, mutta ne eivät ker­ro siitä, mitä tapahtui.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-08-25