"Nyt olen häneen niin, niin ihastunut"

Tapaustutkimus samansukupuolisesta ihastuksesta 1880-luvun tyttökoulussa

Kirjoittajat

  • Matti Koivu Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Vantaan seudun steinerkoulu
  • Mikko Puustinen Historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0002-6737-124X

Avainsanat:

sateenkaarihistoria, kouluhistoria, historiakulttuurin muutos, 1880-luku, naishistoria

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan samansukupuolista ihastusta aikana, jolloin homoseksuaalisten tunteiden lääketieteellinen ja juridinen määrittely oli vasta muotoutumassa. Hämeenlinnalainen Linda Rantanen (s. 1871) on ihastunut voimistelun ja käsityön opettaja Fanny Stenrothiin, eikä tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä tai ajatella. Monipuolisen lähdeaineiston keskiössä on Lindan päiväkirja. Tapaus avaa ikkunan aihepiiriin, jota on käsitelty suomalaisessa historiankirjoituksessa vain vähän. Artikkelissa selvitetään, miten Linda Rantanen jäsensi omaa ihastustaan Fanny Stenrothiin, ja millaisia sosiaalisia ulottuvuuksia tämä ihastus sai 1880-luvun kouluympäristössä. Lisäksi tarkastelemme lyhyesti Lindan ja Fannyn tapauksen pedagogisia mahdollisuuksia.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2022-12-12