Eurooppa-koulun oppilaiden identiteetti: suomalainen, eurooppalainen vai jotain muuta?

Kirjoittajat

  • Tanja Taivalantti

Avainsanat:

historiatietoisuus, nuoret ja kansallinen identiteetti

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa identiteetin käsite on rajattu siten, että tutkin oppilaiden identiteettiä suomalaisen ja eurooppalaisen identiteetin kautta. Eurooppa-koulun suomenkielisen kieliosaston oppilaat antavat mielenkiintoisen näkökulman suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen, koska he ovat Suomen kansalaisia ja puhuvat suomen kieltä mutta asuvat ja käyvät koulua Belgiassa. He opiskelevat suomeksi, mutta seuraavat suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelman sijaan Eurooppa-koulujen omaa opetussuunnitelmaa.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2018-04-06