Markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan kritiikki ja myötäily Suomen kuvataidekentällä 2000–2010-luvuilla

Kirjoittajat

  • Kalle Lampela Lapin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.17409/kpt.137985

Abstrakti

Markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan ja niin sanotun manageriaalisen käänteen vaikutukset taidemaailmoihin ja kulttuuriin Suomessa ovat moninaiset. Siirtymä laajan hyvinvointivaltion kaudelta markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan aikakaudelle ei ole tapahtunut ilman kriittistä keskustelua. Artikkelissa selvitetään sitä, minkälaisia diskursiivisia kantoja markkinaperusteiseen kulttuuripolitiikkaan Suomen kuvataiteilijapolitiikassa muodostettiin vuosina 2000–2020. Artikkelin tutkimushypoteesina on, että markkinaperusteinen kulttuuripolitiikka on jakanut taide- ja kulttuurialojen henkilöitä vastakkaisiin leireihin ja että hyvinvointivaltion aikaiset kulttuuripoliittiset painotukset ja modernistinen taidekäsitys – ja näiden myötä korkeataiteen legitimoiminen – ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, kuinka markkinaperusteiseen kulttuuripolitiikkaan on suhtauduttu. Markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan pyrkimykset on nähty sekä uhkina että mahdollisuuksina Suomen kuvataidekentällä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-25

Viittaaminen

Lampela, K. (2024). Markkinaperusteisen kulttuuripolitiikan kritiikki ja myötäily Suomen kuvataidekentällä 2000–2010-luvuilla. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 8(1). https://doi.org/10.17409/kpt.137985