Call for Papers: Lähikuva 1/2018, Suomi 1918

2017-08-28

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakausjulkaisu Lähikuva etsii julkaistavaksi tekstejä aiheesta ”Suomi 1918”.

 

Ensi vuonna Suomen sisällissodasta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Itsenäisen Suomen traagisin vaihe on ollut muisteluiden ja muun muassa lukuisten elokuvien ja televisiodokumenttien kohteena. Lähikuvan teemanumero ”Suomi 1918” keskittyy sisällissodan, sen vaikutukseen, muistojen, merkitysten ja tulkintojen teemoihin.

 

Kohteena voi olla elokuva, televisiodokumentti itse sodasta tai sen merkitysten läsnäolo jossain suoraan itse sotaan liittymättömässä yhteydessä, joko viime tai tällä vuosisadalla. Koska Lähikuva on audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvä tieteellinen aikakauslehti, tarjottujen tekstien tulisi liittyä tavalla tai toisella audiovisuaalisuuteen.

 

”Suomi 1918” -numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: http://www.lahikuva.org/ohjeita-kirjoittajalle/.

 

Erikoisnumeroon suunnatut ehdotukset, jotka sisältävät tekstityypin (esim. tutkimusartikkeli), otsikon, lyhyen abstraktin (max. ½ sivua), ja kirjoittajan yhteystiedot, pyydetään lähettämään Outi Hakolalle (outi.j.hakola@helsinki.fi) ja Rami Mähkälle (rami.mahka@utu.fi) 15.9.2017 mennessä. Erikoisnumeron on tarkoitus ilmestyä helmikuussa 2018 ja tekstien tulisi olla valmiita 15.11.2017 mennessä.