Call For Papers: Lähikuva 2/2018, Mediakasvatuksen katvealueet

2017-10-10

CFP – Lähikuva 2/2018

Mediakasvatuksen katvealueet

 

Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvän tieteellisen aikakausjulkaisun Lähikuvan numero 2/2018 keskittyy mediakasvatuksen ajankohtaisiin kysymyksiin joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista käsin. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi moni- ja poikkitieteelliset sekä tieteidenväliset mediakasvatuksen audiovisuaalisiin ilmiöihin kiinnittyvät tekstiehdotukset.

 

Olemme erityisen kiinnostuneita mediakasvatuksen hiljaisuuksista, vähän tutkimuksellista huomiota saaneista teemoista ja ilmiöistä sekä sensitiivisiksi koetuista aiheista. Mitkä ovat mediakasvatuksen näkökulmasta unohdettuja, sivuutettuja ja marginaaleja ilmiöitä? Haluamme tässä Lähikuvan numerossa julkaistujen tekstien herättävän kriittistä keskustelua teemoista ja ilmiöistä, joista vaietaan mediakasvatuksessa. Numeroon voi tarjota myös muita mediakasvatusta käsitteleviä tekstejä.

 

Mediakasvatusnumeroon etsitään tekstejä, jotka käsittelevät erityisesti audiovisuaalisen median kenttään liittyviä kysymyksiä. Edellä mainittuja teemoja voi lähestyä esimerkiksi pelikulttuurin, elokuvakasvatuksen tai esimerkiksi audiovisuaalisin keinoin digitaalisilla alustoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen ja itseilmaisun näkövinkkeleistä.

 

Mediakasvatus-numerossa julkaistaan tutkimusartikkeleiden lisäksi katsauksia, näkökulmia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja aiheesta sekä haastatteluja. Lisätietoa erilaisista tekstityypeistä, tekstien pituudesta ja muotoiluista löydät Lähikuvan kirjoitusohjeista: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions.

 

Laadi maksimissaan yhden sivun mittainen abstrakti, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Tekstityyppi
  • Työotsikko sekä tekstin keskeisimmät sisällöt ja näkökulmat
  • Aineistopohja
  • Keskeisimmät lähteet
  • Kirjoittajan yhteystiedot

 

Lähetä abstraktisi numeron toimittajille Marjo Kovaselle (marjo.kovanen@koulukino.fi) ja Sanna Spisakille (sanna.spisak@utu.fi) 30.11.2017 mennessä. Numeron on tarkoitus ilmestyä kesäkuussa 2018 ja referee-artikkelien ensimmäisten versioiden tulee olla valmiita helmikuun loppuun mennessä, muiden tekstien maaliskuun loppuun mennessä.

 

Parhain terveisin

Marjo Kovanen ja Sanna Spisak