Imperialistinen trippi Kaukoitään

Coppolan Ilmestyskirja. Nyt Vietnamin sodan historiatulkintana

  • Kimmo Ahonen Tampereen yliopisto
  • Rami Mähkä Turun yliopisto

Abstrakti

Yhdysvaltalaiset Vietnamin sota -elokuvat ovat muokanneet mielikuvia sodasta ja toimineet välineinä kansakunnan menneisyyden hallintaan. Tarkastelemme artikkelissamme Francis Ford Coppolan ohjaamaa Ilmestyskirja. Nyt -elokuvaa (Apocalypse Now, 1979) Vietnamin sodan historiatulkintana. Keskitymme artikkelissamme Ilmestyskirjan historialliseen kontekstualisointiin, jossa sitä tarkastellaan suhteessa Vietnamin sodan ja Hollywoodin Vietnam-kuvausten historiaan. Pohdimme myös Ilmestyskirjan imperialismisuhdetta ja sen luonnetta sotaspektaakkelina.

Coppolan Ilmestyskirjan monivaiheinen käsikirjoitus- ja tuotantoprosessi kesti yli vuosikymmenen. Käytämme lähteenämme alkuperäisen teatterilevitykseen tuotetun version (1979) ohella vuonna 2001 julkaistua Redux-versiota. Historialliset elokuvat, jollainen Ilmestyskirjakin on, ovat kertomuksia historiasta ja ovat historiapolitiikan ohella osa historiakulttuuria. Yhdysvaltojen käymän Vietnamin sodan tosiasiallista historiaa katsotaan yhä enemmän elokuvien välittämien representaatioiden luoman harson läpi. Ilmestyskirjan yksittäiset kohtaukset ja sitaatit ovat toistuvien viittausten kohteena populaarikulttuurissa.

Analysoimme erityisesti Redux-version ”plantaasikohtausta”, joka kytki tarinan alkuperäisversiota syvemmin Vietnamin sodan, imperialismin ja dekolonisaation historiapoliittiseen kontekstiin. Argumenttimme on, että Ilmestyskirja sekä reflektoi Vietnamin sodan historiaa että osallistui sen ”kirjoittamiseen”, mutta taiteellisuutensa vuoksi enemmän historiakulttuurisena kuin -poliittisena tulkintana Vietnamin sodasta. Coppolan elokuva onkin imperialistinen trippi Yhdysvaltain lähimenneisyyteen.

 

An Imperialistic trip to the Far East: Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now as a historical interpretation of the Vietnam War

 

American-produced films have shaped images of the Vietnam War and acted as a means of handling the national past. In this article, we examine Francis Coppola’s film Apocalypse Now (1979) as an interpretation of the Vietnam War. We focus on the historical contextualization of the film: how it resonates with the history of the Vietnam War and is a part of the history of Hollywood’s treatment of the subject. We also examine Apocalypse Now’s relationship with imperialism and its nature as a war spectacle.

The production of Apocalypse Now was complicated and took more than a decade to be completed. This article uses both the original theatrical release (1979) and the extended “Redux” version from 2001 as its source material. Of the latter, we focus especially on the “French Plantation” scene, which was omitted completely from the original version. The scene clearly attempts to contextualize the Vietnam War and for that reason is an important source for analyzing Apocalypse Now as an interpretation of the historical event.

Finally, we examine the film as a historical film and, as such, a part of history culture. The film, and the “French Plantation” scene in particular, carries politically-charged themes of decolonization, imperialism and US history. Our argument is that Apocalypse Now, which featured several controversial events and phenomena experienced by people participating in the film’s production, both reflected and actively “wrote” the history of the Vietnam War.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
joulu 11, 2020
Viittaaminen
Ahonen, K., & Mähkä, R. (2020). Imperialistinen trippi Kaukoitään: Coppolan Ilmestyskirja. Nyt Vietnamin sodan historiatulkintana. Lähikuva – Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen Julkaisu, 33(3-4), 25-43. https://doi.org/10.23994/lk.100438