”Pääasia on, että olemme olemassa”

Urheilulehden vuosikymmen englantilaisen jalkapallon alemmilla sarjatasoilla

Kirjoittajat

  • Marko Kananen Suomen urheilun eettinen keskus

Abstrakti

Englantilaisen seurajalkapalloilun seuraamisella on Suomessa pitkät ja vahvat perinteet. Taustalla on niin brittifutiksen ympärille sotien jälkeen rakentunut Vakioveikkaus kuin myös median merkittävä rooli englantilaisen jalkapallon sanansaattajana. Vaikka vedonlyönti- ja mediamarkkinat ovatkin muuttuneet, brittifutis on säilyttänyt asemansa niin suomalaisten jalkapallofanien kuin urheilumedian suosiossa.

Yksi brittifutista käsittelevien mediatekstien erikoisuus Suomessa on urheilulehtien säännöllisesti julkaisemat Englannin alasarjajoukkueiden ja niiden kannattajien arkea kuvaavat jutut. Jalkapallo- ja mediamaailman muutoksista huolimatta näiden juttujen rakenne ja tyylilaji ovat säilyneet vuosien kuluessa hämmästyttävän samankaltaisina. Tässä artikkelissa analysoidaan narratiivisella tutkimusotteella yhteensä 64 Urheilulehdessä julkaistua alasarjajoukkuetta käsittelevää tekstiä.

Analyysin tulokset osoittavat, että alasarjajoukkueen arjesta kertovissa jutuissa pelikentillä saavutettavien voittojen sijaan kamppailua käydään paikallisen elämäntavan ja yhteisön arjen säilymisen puolesta. Tarinaa on mahdollista tulkita vastanarratiivina suhteessa niin tulosten ja voittojen kyllästämään urheilujournalismiin kuin myös globaalin urheilubisneksen tavoittelemaan jatkuvaan kasvuun.

Avainsanat: englantilainen jalkapallo, alasarjat, kannattajuus, urheilumedia, narratiivit


“The Main Thing is That We Exist” – Urheilulehti´s Decade in the Lower Leagues of English Football

Engaging with English club football has deep roots in Finland, dating back to the post-war era and coinciding with the growing betting industry and media exposure. Despite shifts in betting and media markets, British football has sustained its popularity among Finnish football enthusiasts and within the sports media.

One of the specialties of the media texts dealing with British football in Finland is the regularly published articles describing the everyday life of English lower league teams and their supporters. The structure and style of these stories have remained remarkably similar over the years. In this article, a total of 64 texts about lower league teams published in Urheilulehti are analyzed using narrative research.

The findings reveal a narrative focus on the preservation of local lifestyles and community everydayness rather than triumphs on the playing field. This narrative can be interpreted as a counter-narrative, diverging from the result-centric sports journalism and the perpetual expansion pursued by the global sports industry. 

Keywords: British football, lower league teams, supporters, sports media, narratives

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-01-09

Viittaaminen

Kananen, M. (2024). ”Pääasia on, että olemme olemassa”: Urheilulehden vuosikymmen englantilaisen jalkapallon alemmilla sarjatasoilla. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 36(3-4), 27–43. https://doi.org/10.23994/lk.142492