”Hankkiutukaa eroon Saudi-Arabian lipuistanne!”

Fanittamisen autenttisuuskriisit hyperkaupallisessa Valioliigassa

Kirjoittajat

  • Sami Kolamo Tampereen yliopisto
  • Jani Vuolteenaho Helsingin yliopisto

Abstrakti

Englannin Valioliiga on maailman seuratuin ja rahallisesti arvokkain kansallinen jalkapallosarja. Viimeisen reilun kahdenkymmenen vuoden aikana Valioliiga on muuttunut hyperkaupalliseksi kulttuurituotteeksi. Tämän kehityksen vanavedessä liikemaailman toimintatavat hyväksyvät markkinapragmatistiset asenteet ovat normalisoituneet englantilaisseuroissa myös perinnetietoisten kannattajien keskuudessa.

Tässä läpeensä markkinoituneessa ja medioituneessa nykykontekstissa fanien toivottu, ”oikeanlainen” emotionaalinen osallistuminen on entistä tärkeämpää Valioliigan tuotantokoneistolle eli lähinnä seurajohtajille, sponsoreille ja mediayhtiöille. Analysoimme artikkelissa Valioliigan tuotantokoneiston ja fanien välistä suhdetta puhumalla autenttisuussopimuksesta, joka on alati vaarassa kriisiytyä. Autenttisuuskriisin käsitteellä viittaamme tuotannon ja fanien välisiin tulehtuneisiin neuvottelutilanteisiin, jotka pakottavat osapuolia pohtimaan lajin ja ”meidän seuramme” arvoja sekä toimintaehtoja ja vallankäytön oikeudenmukaisuutta.

Tapausesimerkkeinä autenttisuuskriiseistä nostamme esiin korona-ajan televisiolähetykset ja Newcastle Unitedin siirtymisen Saudi-Arabian valtiollisen sijoitusrahaston (PIF) omistukseen. Käsitämme nämä kaksi tapausta malliesimerkeiksi siitä, millä tavoin kaupallistuneessa ja medioituneessa nykyjalkapallossa tuotantokoneiston ja fanien välisen autenttisuussopimuksen reunaehtoja ja sisältöjä neuvotellaan sekä merkityksellistetään uudelleen.

Tapausesimerkkimme osoittavat, että autenttisuuden rajanvedot ovat nykyjalkapallossa paitsi tilannesidonnaisia myös jatkuvuutta ja muutosta generoivia tapahtumia, jotka voivat yhtäältä vahvistaa jo vakiintuneita toimintatapoja mutta toisaalta myös sysätä liikkeelle uusia laji- ja fanikulttuurien kehityskulkuja. Analyysissa hyödynnämme ottelulähetyksiä, lehdistötiedotteita ja -tilaisuuksia, sosiaalisen median keskusteluja ja muita verkon media-aineistoja sekä kenttätutkimusmatkaa Newcastlessa.

Avainsanat: jalkapallo, Englannin Valioliiga, fanit, autenttisuussopimus, autenttisuuskriisi


“Get Rid of Your Saudi Flags!” – The Authenticity Crises of Fandom in the Hyper-Commercial English Premier League

The English Premier League is the most followed and financially valuable national football league in the world. Over the last twenty years the Premier League has become a hyper-commercial cultural product. In the wake of this development, business-oriented market pragmatist attitudes have become normalised in English clubs, even among tradition-aware supporters.

In this thoroughly commodified and mediatized context, the desired, “real” emotional involvement of fans is even more important for the Premier League production machinery, aka mainly club directors, sponsors, and media companies. In this article, we analyse the relationship between the Premier League production machinery and the fans via the lens of authenticity, and recurrently threatened cultural contracts around it. By the concept of authenticity crisis, we refer to a ruptured state of relations and negotiations between production machinery and fans, which drives both parties to reflect on the values of football and “our club”, as well as the questions of power and justice.

As case studies of authenticity crises, we highlight the television broadcasts of the Covid-19 pandemic era and the takeover of Newcastle United by the Public Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia. We conceive these two cases as typical examples of the ways in which the boundaries and contents of the authenticity contract between the production apparatus and the fans are being negotiated and resignified in commercialised and mediatised football.

Our case studies show that the interpretations of authenticity in contemporary football are not only situational, but also incidents that generate continuity and change, which can both reinforce established practices and trigger new developments in football and fan cultures. In our analysis, we draw on match broadcasts, press releases and events, social media discussions and other online media materials, as well as a research trip to Newcastle.

Keywords: football, English Premier League, fans, authenticity contract, authenticity crisis

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-01-09

Viittaaminen

Kolamo, S., & Vuolteenaho, J. (2024). ”Hankkiutukaa eroon Saudi-Arabian lipuistanne!”: Fanittamisen autenttisuuskriisit hyperkaupallisessa Valioliigassa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 36(3-4), 44–67. https://doi.org/10.23994/lk.142493