Songs to learn and sing

Laulamisen merkitys Liverpool FC:n jalkapallo-otteluissa

Kirjoittajat

  • Martin Cloonan Turku Institute for Advanced Studies

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee lauluja ja laulamista jalkapallo-otteluissa ja niiden ympärillä pohjautuen kirjoittajan yli 50-vuotiseen kokemukseen Liverpool FC -jalkapallojoukkueen (LFC) otteluiden seuraajana. Ilmiö paikantuu artikkelissa osaksi laajempia keskusteluja laulun ja musiikin käytöstä jalkapallo-otteluissa.

Artikkeli tarkastelee modernin median kehityksen suhdetta jalkapalloon kolmella alueella, jotka ovat television merkitys modernilla aikakaudella, laulujen saatavuus internetissä ja äänentoistojärjestelmien käyttö kannattajajoukkojen ohjailemiseen otteluissa. Artikkeli tarjoaa näkökulmia yhteen jalkapallofanikulttuurin tärkeimmistä – joskin usein sivuutetuista – ulottuvuuksista. Näitä näkökulmia etsitään tarkastelemalla Liverpool FC -joukkuetta suhteessa kaupunkiin, jalkapalloon ja mediaan, faniuteen ja jalkapallo-otteluissa laulamiseen sekä pohtimalla Liverpool-laulujen erityispiirteitä. Johtopäätöksenä on, että jalkapallofaniuden todellinen ydin on nimenomaan lauluissa ja laulamisessa.

Avainsanat: laulaminen jalkapallo-ottelussa, Liverpool FC, populaarimusiikki, jalkapallofanius, Spion Kop

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-01-09

Viittaaminen

Cloonan, M. (2024). Songs to learn and sing: Laulamisen merkitys Liverpool FC:n jalkapallo-otteluissa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 36(3-4), 87–108. https://doi.org/10.23994/lk.142495