Tietoa julkaisusta

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja Lakimies on oikeustieteen johtava aikakauskirja, joka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Lehdessä on omat osastot artikkeleita, katsauksia ja pienempiä kirjoituksia, keskustelupuheenvuoroja, oikeuskäytäntöä, kirjallisuutta sekä tiedotuksia varten.

Lehti on Julkaisufoorumin tasolla 2, ja sille on myönnetty TSV:n vertaisarviointitunnus.

Lakimies-lehti ilmestyy vuoden 2023 alusta sekä paperilehtenä että avoimena julkaisuna. Lehti löytyy jatkossa Tieteellisten seurain valtuuskunnan journal.fi-palvelussa yhdessä muiden tiedelehtien kanssa. Lehti ilmestyy edelleen myös Edilex-lakitietopalvelussa.

Lakimies-aikakauskirjaa julkaisee Suomalainen Lakimiesyhdistys.

 

Lakimiesyhdistys ei salli kirjoitusten rinnakkaistallentamista, mutta tietokantoihin voi lisätä suoran linkin journal.fi-palveluun.

 

Tämän verkkosivun sisällön tekijä- ja käyttötiedot

Sivustollamme on tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa.
Aineisto lisensoidaan alla olevan Kopiosto-lisenssin ehdoin:

Verkkosivun tekijänoikeudenhaltija
© Suomalainen Lakimiesyhdistys ja kirjoittajat

  • Tekstit Useita tekijöitä. Tekijätiedot merkitty aineiston yhteyteen.
  • Kuvat Useita tekijöitä. Tekijätiedot merkitty aineiston yhteyteen.
  • Miten sivuston sisältöä saa käyttää?

Tekijänoikeuslaki sallii julkistetun teoksen kopioimisen yksityiseen käyttöön, lyhyiden lainausten tekemisen sekä muun kuin videoiden ja näytelmäteosten esittämisen opetuksessa. Lisätietoa siitä, mitä tekijänoikeuslaki sallii, löydät täältä.

  • Kuva- ja tekstisisällöt:

Kuva- ja tekstiaineistoa saat tulostaa ja kopioida vapaasti henkilökohtaiseen käyttöön. Opetus- ja työkäyttöön saat tulostaa, jakaa ja kopioida sisältöä Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti.

Kopioitko sivustolta kuva- tai tekstisisältöjä opetus- tai muuhun työkäyttöön? Raportoi kopioimasi sisältö Kopiostolle tällä raportointilomakkeella.

Muunlaiseen sisällön käyttöön, muokkaamiseen ja jakamiseen liittyen ota yhteyttä sivuston oikeudenhaltijaan.