Päätoimittaja: OTT, professori Sakari Melander

Toimitussihteeri: OTT Iisa Vepsä

Oikeuskäytäntöosaston toimittaja: OTT, yliopistonlehtori Heidi Lindfors

Kirjallisuusosaston toimittaja: OTT, VT, dosentti Timo Saranpää

Toimitusneuvosto:

OTT, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski
OTT, professori Leena Halila, pj.
OTT, dosentti Mia Hoffrén
OTT, professori Minna Kimpimäki
OTT, professori Anne Kumpula
OTT, professori Petri Kuoppamäki
OTT, asianajaja Justus Könkkölä
OTT, oikeusneuvos Juha Mäkelä
OTT, professori Jussi Tapani