Toimituskunta

Päätoimittaja: OTT, VTM, VT, apulaisprofessori Tatu Hyttinen

Toimitussihteeri: FL, OTM, TtM Kaisa Karppinen

Oikeuskäytäntöosaston toimittaja: OTT, VTK, VT, ma. professori Anette Alén

Kirjallisuusosaston toimittaja: OTT, KTK, VT, ma. oikeussihteeri Jurkka Jämsä

Toimitusneuvosto:

OTT, professori Eeva Nykänen, toimitusneuvoston puheenjohtaja
OTT, oikeusneuvos Janne Aer
OTT, apulaisprofessori Katri Havu
OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovila
HTT, professori Jaakko Husa
OTT, oikeusneuvos Pekka Koponen
OTT, professori Päivi Leino-Sandberg
OTT, asianajaja Henna Pajulammi
OTT, apulaisprofessori Mika Viljanen