Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kasarmikatu 23 A 17
00130 Helsinki

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Sakari Melander
professori
Helsingin yliopisto
Puhelin 050 5644 229

Tuen yhteyshenkilö

Lea Purhonen
Puhelin 050 353 7011