Suomalaiset oikeustieteelliset seurat - mistä tullaan, minne mennään

Kirjoittajat

  • Pia Letto-Vanamo Helsingin yliopisto

Abstrakti

Professori emerita Pia Letto-Vanamon puheenvuoro Säätytalossa Helsingissä 14.3.2023 järjestetyssä Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 125-vuotisjuhlaseminaarissa Oikeustieteellisten seurojen rooli ja tehtävät tieteellisinä seuroina

Osasto
Ajankohtaista

Julkaistu

2023-06-14

Viittaaminen

Letto-Vanamo, P. (2023). Suomalaiset oikeustieteelliset seurat - mistä tullaan, minne mennään . Lakimies, 121(3-4), 623–628. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/lakimies/article/view/129110