Runojen uudelleensuomentaminen ja tekijyys

Lauri Viljasen suomennokset Helikonin lähteessä ja Tuhat laulujen vuotta -antologiassa

Kirjoittajat

  • Anne Turkia Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61200/mikael.136272

Avainsanat:

uudelleenkääntäminen, mitallisten runojen suomentaminen, kääntäjien tekijänoikeudet

Abstrakti

For over a century, several Finnish literary translators have used existing translations as source texts alongside the ultimate source text. In indirectly translated poems, the different translators’ interpretations show in both the rhythm and the word choices. The anthology Tuhat laulujen vuotta (One Thousand Years of Songs, 1957) contains Finnish translations of poetry classics. The editor, Aale Tynni, translated 283 texts, 11 of them indirectly and included 89 mostly edited old translations. The original translators’ permission for the edits or for using their translations for retranslations was not asked. Moreover, Lauri Viljanen’s translation and Tynni’s retranslation of “A Toccata of Galuppi’s” (Robert Browning) share most of the rhythmical choices and several identical passages, rhymes, and interpretations. In contrast, Tynni’s edit of Viljanen’s translation of “La saison de semailles. Le soir” (Victor Hugo) has a different metric structure than Viljanen’s version. The Berne Convention (1889) prohibits publishing revised translations without the translator’s consent, but this type of activity can go unnoticed when sufficient information about the source text(s) is not published. Sometimes identifying the source texts requires extensive investigation. This study suggests that when detecting connections between poem translations, rhythm should also be considered.

Lähdeviitteet

Tutkimusaineisto

Browning, Robert 1855/2019. A Toccata of Galuppi’s. Teoksessa: Men and Women. Saatavissa: https://www.gutenberg.org/files/17393/17393-h/17393-h.htm [viitattu 11.1.2024].

Hiisku, Kyllikki 1958. Aale Tynnin ”Tuhat laulujen vuotta”. Uusi Aura 23.2.1958. Turku: Turun suomalainen kirjapaino- ja sanomalehti.

Hugo, Victor 1865/1867. La saison de semailles. Le soir. Teoksessa: Les Chansons des rues et des bois. Pariisi: A. Lacroix, Verboeckhoven & Co, 233–234. Saatavissa: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5426995z/f11.item [viitattu 11.1.2024].

Tynni, Aale 1957. Esipuhe, Ilta kylvöaikaan ja Galuppin Toccata. Teoksessa Tuhat laulujen vuotta. Porvoo: WSOY, v–x, 413–414, 456–461.

Tynni, Aale 1974/2004. Esipuhe. Teoksessa Tuhat laulujen vuotta. Porvoo: WSOY, v–x.

Viljanen, Lauri 1951. Galuppin Toccata ja Ilta kylvöaikaan. Teoksessa Helikonin lähde: maailmanlyriikan suomennoksia. Porvoo: WSOY, 14–16, 53–54.

Kirjallisuuslähteet

Assis Rosa, Alexandra, Hanna Pięta, & Rita Bueno Maia. 2017. Theoretical, Methodological and Terminological Issues regarding Indirect Translation: An Overview. Translation Studies 10:2, 113–132. https://doi.org/10.1080/14781700.2017.1285247

Berne Convention. 1889. Saatavissa: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ ShowResults?search_what=A&act_id=26 [viitattu 22.5.2023].

Boase-Beier, Jean 2011. A Critical Introduction to Translation Studies. Lontoo & New York: Bloomsbury.

Byron, Glennis 2003. Dramatic Monologue. Lontoo & New York: Routledge.

Ferry, Anne 2001. Tradition and the Individual Poem: An Inquiry into Anthologies. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Folkart, Barbara 1999. Poetry as Knowing. TTR 12:1, 31–55. https://doi.org/10.7202/037352ar

Hawlin, Stefan 2015. Reading Browning Intertextually: ‘A Toccata of Galuppi’s’ and ‘Ode on a Grecian Urn. Victorian Poetry 53:3, 263–279. https://www.jstor.org/stable/26160164

Hongisto, Tuuli & Kristiina Taivalkoski-Shilov 2022. Sameness of Plot in Indirect Translation: What Events Remain in Complex Translation Chains? Perspectives 31:5, 787–802. https://doi.org/10.1080/0907676X.2022.2097878

Ivaska, Laura & Suvi Huuhtanen 2020. Beware the Source Text: Five (Re)translations of the Same Work, but from Different Source Texts. Meta 65:2, 312–331. https://doi.org/10.7202/1075838ar

Ivaska, Laura & Outi Paloposki 2018. Attitudes Towards Indirect Translation in Finland and Translators’ Strategies: Compilative and Collaborative Translation. Translation Studies 11:1, 33–46. https://doi.org/10.1080/14781700.2017.1399819

Kainulainen, Siru 2007. Metrumin merkityksiä: eli voiko runoa mitata. Teoksessa: Pauliina Haasjoki et al. (toim.) Lentävä hevonen: välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino, 69–92.

Koponen, Maarit, Sanna Nyqvist & Kristiina Taivalkoski-Shilov 2022. Translating with Technology: How Digitalisation Affects Authorship and Copyright of Literary Texts. Teoksessa: Luke J. Hadley, Kristiina Taivalkoski-Shilov, Carlos S. C. Teixeira & Antonio Toral, A. (toim.) Using Technologies for Creative-Text Translation. Milton: Routledge, 180–198. https://doi.org/10.4324/9781003094159-9

Lefevere, André 1992. Anthologizing Africa. Teoksessa: André Lefevere (toim.) Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. Lontoo: Routledge, 124–137.

Montgomery, Martin, Alan Durant, Tom Furniss & Sara Mills 2013. Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature. New York: Routledge.

Newmark, Peter 1988. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.

Nummi, Jyrki, Erika Laamanen & Matias Koriseva 2018. Myöhäinen modernismi Suomen kirjallisuudessa. Joutsen / Svanen 2017–2018: Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja. Saatavissa: https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76523 [viitattu 11.8.2023].

Olshanskaya, Natalya L. 1995. Main Structural Types in Russian Bilingual Anthologies of Poetry. Teoksessa Harald Kittel (toim.) International Anthologies of Literature in Translation. Berliini: Erich Schmidt, 149–153.

Paloposki, Outi & Kaisa Koskinen 2010. Reprocessing Texts: The Fine Line Between Retranslating and Revising. Across Languages and Cultures 11:1, 29–49. https://doi.org/10.1556/Acr.11.2010.1.2

Plamondon, Marc 1999. ‘What Do You Mean by Your Mountainous Fugues?’: A Musical Reading of Browning’s ‘A Toccata of Galuppi’s’ and ‘Master Hugues of Saxe-Gotha.’ Victorian Poetry, 37:3, 309–332.

Riikonen, Hannu K. & Kai Laitinen 2007. Kääntäjäprofiileja: Aale Tynni (1913–1997). Teoksessa Hannu K. Riikonen et al. (toim.) Suomennoskirjallisuuden historia 2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 480–483.

Şahin, Mehmet, Derya Duman & Sabri Gürses 2015. Big Business of Plagiarism Under the Guise of (Re)translation: The Case of Turkey. Babel 61:2, 193–218. https://doi.org/10.1075/babel.61.2.03sah

Şahin, Mehmet, Derya Duman, Sabri Gürses, Damla Kaleş & David Woolls 2019. Toward an Empirical Methodology for Identifying Plagiarism in Retranslation. Teoksessa: Özlem Berk Albachten & Şehnaz Tahir Gürçağlar (toim.) Perspectives on Retranslation: Ideology, Paratexts, Methods. New York: Routledge, 166–191.

Schweik, Robert 1987. Art, Mortality, and the Drama of Subjective Responses in ‘A Toccata of Galuppi’s.’ Browning Institute Studies 15, 31–136. Saatavissa: http://www.jstor.org/stable/25057811 [viitattu: 11.8.2023].

Seruya, Teresa, Lieven D’hulst, Alexandra Assis Rosa & Maria Lin Moniz 2013. Translation Anthologies and Collections: An Overview and Some Prospects. Teoksessa: Teresa Seruya et al. (toim.) Translation in Anthologies and Collections (19th and 20th Centuries). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1–16.

Seutu, Katja 2008. Näkökulmia runouden realismiin ja sen tutkimiseen: metonyymisyys ja roolirunon laji. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 2, 46–58. https://doi.org/10.30665/av.74733

Seutu, Katja 2009. Olla elävän sanat: Roolirunon laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomen asetuskokoelma, 1927 N:o 174. Laki tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin. Markus Långin kotisivu, Lakiarkisto 1686–1986. Saatavilla: http://www.mlang.name/arkisto/tekija-1927.html [viitattu 4.9.2023].

Susiluoto, Tapio 1997. Käännös oikeudellisena kokonaisuutena: oikeudet ja velvollisuudet. Helsinki: [T. Susiluoto].

Turkia, Anne 2024 (Vertaisarvioinnissa) Finnish Poets Translating Robert Browning’s Speakers Directly and Indirectly. STRIDON: Studies in Translation and Interpreting 4(1).

Viikari, Auli 2009. Lyriikan runousoppia. Teoksessa Mervi Kantokorpi, Pirjo Lyytikäinen & Auli Viikari (toim.) Runousopin perusteet. 6. muuttamaton painos. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press, 39–105.

Vinay, J.-P. & Darbelnet, J. 1958. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Montréal: Beauchemin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-25

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit