Tulkin ammatillinen toimijuus koronapandemian työskentelyolosuhteissa

Kirjoittajat

  • Anu Viljanmaa Tampereen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61200/mikael.136369

Avainsanat:

tulkin toimijuus, korona, etätulkkaus, kasvomaskit

Abstrakti

This article focuses on the interpreter’s professional agency during the Covid-19 pandemic in the years 2020 and 2021. The pandemic changed the working environment of interpreters with a rapid switch to remote interpreting only, i.e., the use of virtual meeting tools such as Teams alongside traditional telephone interpreting, and the development and use of various platforms for remote simultaneous interpreting (RSI). Later interpreters were able to return to face-to-face interpreting but had to wear face masks. This study focuses on the professional agency of interpreters during this period as portrayed in their personal experiences. Research data consist of answers from 48 interpreters to an electronic survey carried out in November 2021. Data was analyzed with a theory-driven approach focusing on selected elements of professional agency. The results show how structure restricts interpreter’s agency, but elements of professional agency exist in the ways interpreters shape their working environment and interpreting processes.

Lähdeviitteet

Archer, Margaret S. 2000. Being Human: The Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press.

Bandura, Albert 1997. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman.

Bandura, Albert 1990. Perceived Self-Efficacy in the Exercise of Personal Agency. Revista Española de Pedagogía 48:187, 397–427.

Bandura, Albert 1982. Self-Efficacy Mechanism in Human Agency. American Psychologist, 37:2, 122–147.

Eteläpelto, Anneli, Katja Vähäsantanen, Päivi Hökkä & Susanna Paloniemi 2014. Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? Aikuiskasvatus 3, 202–214. https://doi.org/10.33336/aik.94100

Giddens, Anthony 1984. The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony 1979. Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Lontoo: Macmillan Press.

Hitlin, Steven & Charisse Long 2009. Agency as a Sociological Variable: A Preliminary Model of Individuals, Situations, and the Life Course. Sociology Compass 3 (1), 137–160. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2008.00189.x

Kinnunen, Tuija 2010. Agency, Activity and Court Interpreting. Teoksessa: Tuija Kinnunen & Kaisa Koskinen (toim.) Translators' Agency. Tampere Studies in Language, Translation, and Culture. Tampere: Tampereen yliopistopaino, 126–164. Saatavissa: https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8082-9 [viitattu 9.8.2023].

Koskinen, Kaisa & Tuija Kinnunen 2010. Introduction. Teoksessa: Tuija Kinnunen & Kaisa Koskinen (toim.) Translators' Agency. Tampere Studies in Language, Translation, and Culture. Tampere: Tampereen yliopistopaino, 4–10. Saatavissa: https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8082-9 [viitattu 9.8.2023].

Loyal, Steven 2003. The Sociology of Anthony Giddens. London: Pluto Press.

Määttä, Simo 2017. Community Interpreters in Finland: A Heterogeneous Community Divided by Ethnicity. Teoksessa: Kristiina Taivalkoski-Shilov, Liisa Tiittula & Maarit Koponen (toim.) Communities in Translation and Interpreting. Montréal: Les Èditions québecoises de l’oeuvre, 183–216.

Määttä, Simo, Tuija Kinnunen & Veera Rautavuoma 2014. Asioimistulkkauksen toimijuudet. MikaEL 8, 89–103. Saatavissa: https://www.sktl.fi/@Bin/533370/ M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4_Kinnunen_Rautavuoma_MikaEL2014.pdf [viitattu 9.8.2023].

Saloniemi, Antti & Tiina Saari 2022. Digitalisoituva käännöstyö ja toimijuuden rajat. Tiede & Edistys, 47:4, 282–298. https://doi.org/10.51809/te.119913

SKTL 2021. Tulkit järjestävät työnseisauksen ja osoittavat mieltään 25.11.2021 parempien työehtojen puolesta. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Saatavissa: https://www.sktl.fi/?x18668=2850673 [viitattu 9.8.2023]

Viljanmaa, Anu 2022. Out of the Frying Pan into the Fire: The Impact of the Pandemic on the Listening Environment of Public Service Interpreters in Finland as Experienced by Interpreters Themselves. FITISPos International Journal 9, 102–124. https://doi.org/10.37536/FITISPos-IJ.2023.1.9.316

Vuori, Jaana, Sari Hokkanen, Marta Choroszewicz & Anni-Kaisa Leminen 2022. Etninen eriarvoisuus asioimistulkkien ammatissa ja työoloissa. Työelämän tutkimus 20:2, 185–210. https://doi.org/10.37455/tt.103367

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-25

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit