Kääntämistietoisuus koronakäännöksiä koskevissa laatukäsityksissä

Kirjoittajat

  • Päivi Kuusi Helsingin yliopisto
  • Tuija Kinnunen Tampereen yliopisto
  • Simo Määttä Helsingin yliopisto
  • Svetlana Probirskaja Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61200/mikael.136660

Avainsanat:

kääntämistietoisuus, kielitietoisuus, käännöslaatu, käännöspolitiikka

Abstrakti

During the COVID-19 pandemic, several organizations in Finland produced multilingual information targeted at the migrant populations. To assess these translation policies and practices, we conducted 18 semi-structured interviews with persons involved in the purchasing, producing, editing, and dissemination of translated information targeted at migrants in 11 organizations including, for example, three municipalities of the greater Helsinki region, the Finnish Institute for Health and Welfare, and three NGOs.

One of the issues raised by several interviewees was the poor quality of translations, and many interviewees also gave alleged reasons for it. In this paper, we analyze the interviewees’ comments on translation quality (and why it matters) as reflecting their understanding of translations and translating. To capture the many facets of this understanding, we propose the notion of translation awareness – a parallel to language awareness – and discuss how this awareness (or the lack thereof) influenced the translation practices in organizations during the COVID-19 pandemic.

Lähdeviitteet

ALA (Association for Language Awareness) 2016. About. http://www.languageawareness.org/ ?page_id=48 [viitattu 30.3.2023].

Baker, Colin 1992. Attitudes and Language. Clevedon: Multilingual Matters.

Blommaert, Jan 2006. How Legitimate Is My Voice? A Rejoinder. Target 18:1, 163–176. https://doi.org/10.1075/target.18.1.09blo

Coupland, Nikolas & Adam Jaworski 2004. Sociolinguistic Perspectives on Metalanguage. Reflexivity, Evaluation and Ideology. Teoksessa: Nikolas Coupland, Adam Jaworski & Dariusz Galasiński (toim.), Metalanguage. Social and Ideological Perspectives. Berliini: Mouton de Gruyter, 15–51.

Enríquez Raído, Vanessa, Ineke Crezee & Quintin Ridgeway 2020. Professional, Ethical, and Policy Dimensions of Public Service Interpreting and Translation in New Zealand. Translation and Interpreting Studies 15:1, 15–35. https://doi.org/10.1075/tis.20007.enr

Gal, Susan & Kathryn A. Woolard 1995. Constructing Languages and Publics: Authority and Representation. Pragmatics 5:2, 129–138. https://doi.org/10.1075/prag.5.2

González Núñez, Gabriel 2013. Translating for Linguistic Minorities in Northern Ireland: A Look at Translation Policy in the Judiciary, Healthcare, and Local Government. Current Issues in Language Planning, 14:3–4, 474–489. https://doi.org/10.1080/14664208.2013.827036

González Núñez, Gabriel 2016. On Translation Policy. Target 28:1, 87–109. https://doi.org/10.1075/target.28.1.04gon

González Núñez, Gabriel 2017. Law and Translation at the U.S.–Mexico Border. Teoksessa: Gabriel González Núñez & Reine Meylaerts (toim.) Translation and Public Policy: Interdisciplinary Perspectives and Case Studies. New York: Routledge, 152–170.

Irvine, Judith T. 1989. When Talk Isn’t Cheap: Language and Political Economy. American Ethnologist 16:2, 248‒267.

Koskela, Merja 2015. Kielitietoisuus ja kielikäsitys tilanteisen kääntämisen käytänteitä ohjaavina tekijöinä. Virittäjä 119:3, 413–421.

Koskela, Merja, Kaisa Koskinen & Nina Pilke 2017. Bilingual Formal Meeting as a Context of Translatoriality. Target 29:3, 464–485. https://doi.org/10.1075/target.16017.kos

Kotus 2023. Kielitieto-sivusto. Saatavissa: https://www.kotus.fi/kielitieto [viitattu 2.5.2023].

Kumpulainen, Minna 2016. Learning Translation. An Empirical Study into the Acquisition of Interlingual Text Production Skills. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 91. Joensuu: University of Eastern Finland.

Lilja, Niina, Emilia Luukka & Sirkku Latomaa 2017. Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. AFinLAn vuosikirja 2017, 11–29.

Meylaerts, Reine 2011. Translational Justice in a Multilingual World: An Overview of Translational Regimes. Meta 56:4, 743–757. https://doi.org/10.7202/1011250ar

Mäntynen, Anne, Mia Halonen, Sari Pietikäinen & Anna Solin 2012. Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä. Virittäjä 116:3, 325–348.

Määttä, Simo 2004. Dialect and Point of View: The Ideology of Translation in The Sound and the Fury in French. Target – International Journal of Translation Studies 16(2), 319–339.

O’Brien, Sharon & Federico Federici 2020. Crisis Translation: Considering Language Needs in Multilingual Disaster Settings. Disaster Prevention and Management: An International Journal 29:2, 129–143. https://doi.org/10.1108/dpm-11-2018-0373

Spolsky, Bernard 2004. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1080/09658416.1994.9959854

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-25

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit