Karibialaisen kirjallisuuden trendit ja niiden vaikutukset käännöskirjallisuuteen

Kirjoittajat

  • Laura Ekberg Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61200/mikael.137468

Avainsanat:

karibialainen kirjallisuus, suomennoskirjallisuus, monikielisyys, kursivointi

Abstrakti

Heterolingualism has long been an integral part of Caribbean literatures. The trends of how different heterolingual practices are used in the literary works have changed over the decades. This has also influenced how the works are translated. This article discusses the ways in which the trends seen in original Caribbean literary production impact how these works are translated into Finnish and what kinds of works are selected for translation. Special focus is given to the trend of renouncing the use of italics as a marker for code-switching in Caribbean literary works. Although this trend has spread quickly in original works, it has not been as readily adopted in Finnish translations. The article focuses mainly on the translations of works whose primary language is English.

Lähdeviitteet

Tutkimusaineisto

Antoni, Robert 2005a. Carnival. New York: Black Cat.

Antoni, Robert 2005b. Karnevaalit. Suomentanut Einari Aaltonen. Helsinki: Like.

Danticat, Edwidge 1998 [1994]. Breath, Eyes, Memory. New York: Vintage Contemporaries.

Danticat, Edwidge 2000 [1998]. The Farming of Bones. London: Abacus.

Danticat, Edwidge 1999. Näen, muistan, hengitän. Suomentanut Leena Tamminen. Jyväskylä: Gummerus.

Danticat, Edwidge 2000. Veressä viljava maa. Suomentanut Leena Tamminen. Jyväskylä; Helsinki: Gummerus.

Díaz, Junot 2008 [1996]. Drown. Faber & Faber. Kindle Edition.

Díaz, Junot 2008 [1999]. Drown. Suomentanut Henrik Laine. Helsinki: Like.

Díaz, Junot 2007. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. New York: Riverhead Books.

Díaz, Junot 2008. Oscar Waon lyhyt ja merkillinen elämä. Suomentanut Vuokko Aitosalo. Helsinki: Like.

James, Marlon 2015 [2014]. A Brief History of Seven Killings. London: Oneworld.

James, Marlon 2018. En kort krönika om sju mord. E-kirja. Ruotsintanut Niclas Hval. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Miller, Kei 2010. The Last Warner Woman. London: Weidenfeld & Nicolson.

Kirjallisuuslähteet

Ahola, Ulla 2012. A Revenge on English: Code-Switching in Junot Díaz’s The Brief Wondrous Life of Oscar Wao and Its Finnish Translation. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Barnet, Anna 2009. Words on a Page: An Interview with Junot Diaz. The Harvard Advocate (Spring 2009). Saatavilla: https://theharvardadvocate.com/content/words-on-a-page-an-interview-with-junot-diaz [viitattu 14.2.2024].

Bartens, Angela 2013. Creole Languages. Teoksessa: Peter Bakker & Yaron Matras (toim.) Contact Languages: A Comprehensive Guide. Berlin: De Gruyter Mouton, 65–158. https://doi.org/10.1515/9781614513711

Batchelor, Kathryn 2009. Decolonizing Translation: Francophone African Novels in English Translation. Manchester: St. Jerome.

Bertacco, Simona 2020. Translation in Caribbean Literature. Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism 24 (2 (62)): 17–34. https://doi.org/10.1215/07990537-8604454

Ch’ien, Evelyn Nien-Ming 2004. Weird English. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

D’Costa, Jean 2014. The Caribbean Novelist and Language: A Search for a Literary Medium. Teoksessa: Barbara Lalla, Jean D’Costa & Velma Pollard (toim.) Caribbean Literary Discourse: Voice and Cultural Identity in the Anglophone Caribbean. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 68–92. https://doi.org/10.1163/22134360-09201024

Ekberg, Laura 2023. The Shifting Trends of Heterolingual Caribbean Literatures in Translation.

Methis 25 (31–32): 151–170. https://doi.org/10.7592/methis.v25i31-32.23317

Ekberg, Laura 2019. Heterolingualism and Cultural Integrity in Finnish Translations of Anglophone Caribbean Novels. Väitöskirja, Turun yliopisto.

Fraser, Robert 2000. Lifting the Sentence: A Poetics of Postcolonial Fiction. Manchester: Manchester University Press.

Graham-McLay, Charlotte 2020. Patricia Grace’s literary legacy: giving Māori characters their ‘natural’ voice. The Guardian, 23.2.2020. Saatavilla: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/23/patricia-graces-literary-legacy-giving-maori-characters-their-natural-voice [viitattu 13.2.2024]

Lalla, Barbara 2014. Black Wholes: Phases in the Development of Jamaican Literary Discourse. Teoksessa: Barbara Lalla, Jean D’Costa & Velma Pollard (toim.) Caribbean Literary Discourse: Voice and Cultural Identity in the Anglophone Caribbean. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 42–67. https://doi.org/10.1163/22134360-09201024

Levine, Suzanne Jill 2009 [1991]. The Subversive Scribe: Translating Latin American Fiction. London: Dalkey Archive Press.

Saint-Loubert, Laëtitia 2020. The Caribbean in Translation: Remapping Thresholds of Dislocation. Oxford: Peter Lang.

Salojärvi, Heikki 2014. Henkilökohtainen sähköpostiviestintä.

Sessarego, Sandro 2015. Afro-Peruvian Spanish: Spanish Slavery and the Legacy of Spanish Creoles. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/cll.51

SKR 2023. Maailma avautuu kaunokirjasuomennosten kautta – 100 000 euroa yhdelletoista uudelle käännökselle. Saatavissa: https://skr.fi/ajankohtaista/maailma-avautuu-kaunokirjasuomennosten-kautta-100-000-euroa-yhdelletoista-uudelle [viitattu 15.2.2024]

SKR 2022. Kulttuurirahaston tuella lisää maailmankirjallisuutta suomeksi. Saatavissa: http://skr.fi/ajankohtaista/kulttuurirahaston-tuella-lisaa-maailmankirjallisuutta-suomeksi-0 [viitattu 14.2.2024].

Tervonen, Taina 2007. Afrikkalainen kirjallisuus. Teoksessa: Hannu Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki & Outi Paloposki (toim.) Suomennoskirjallisuuden historia 2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 232–40.

Valovirta, Elina 2014. Sexual Feelings: Reading Anglophone Caribbean Women’s Writing Through Affect. Amsterdam: Rodopi.

Walkowitz, Rebecca 2015. Born Translated: The Contemporary Novel in an Age of World Literature. New York: Columbia University Press.

Young, Peter 1971. Mechanism to Medium: The Language of West African Literature in English. Teoksessa: Anna Rutherford (toim.) Common Wealth. Aarhus: Akademisk Boghandel, 35–46.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-25

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit