Kirjoittajan ohjeet

Kirjoitusohjeisiin on 10.8.2023 lisätty artikkelin lähetysohjeet. Päivitetyt kirjoitusohjeet löytyvät käsikirjoitusten jättösivulta.

Lisäksi kirjoittajan kannattaa perehtyä julkaisun artikkelityyppeihin ja niiden arviointi- ja julkaisuperiaatteisiin.