Tietoa julkaisusta

MIRATORissa julkaistaan keskiajan tutkimusta ja aikakauden perintöä kartoittavia artikkeleita ja kirja-arvioita samojen periaatteiden mukaisesti kuin perinteisissä paperimuotoisissa tieteellisissä aikakauslehdissä ja -kirjoissa. Toimituskunnan valitsemat kaksi (yleensä väitellyttä) referee-arvioitsijaa, joiden henkilöllisyyttä ei kerrota kirjoittajalle ja joille ei vastavuoroisesti paljasteta artikkelin laatijan henkilöllisyyttä, antavat lausunnon julkaistaviksi tarjottujen artikkelikäsikirjoituksien tasosta ja soveltumisesta julkaistavaksi yleensä noin kuukauden - kolmen kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämän jälkeen toimituskunta neuvottelee kirjoittajan kanssa mahdollisista muokkauksista. Toimitus arkistoi julkaistavaksi hyväksyttyjen artikkelien versiot, niistä saadut lausunnot ja niitä koskevan kirjeenvaihdon, sekä hylättyjen artikkelien kirjoittaja-, otsikko- ja arvioijatiedot.

Numerosta 1/2007 lähtien Mirator on siirtynyt numeropohjaiseen julkaisukäytäntöön. Riippuen tarjottujen artikkelien volyymista lehti julkaisee yhdestä kahteen numeroa vuodessa,.

Ennen julkaisua kirjoittaja oikolukee kirjoituksensa. Kirjoituksen julkaisemisesta tai julkaisuun tarjoamisesta ei peritä maksua. Kun kirjoitus on palautteen annon, mahdollisten muokkausten ja oikoluvun jälkeen julkaistu, sitä ei voi enää muuttaa eikä poistaa MIRATORin sivuilta. Julkaistuja kirjoituksia voi tietysti täydentää myöhemmin julkaistaviksi tarjotuilla kirjoituksilla. Julkaistuista kirjoituksista ei valitettavasti makseta kirjoituspalkkioita, emmekä pysty maksamaan kielentarkastuksia.

MIRATOR on (vuodesta 2007) Glossa - keskiajantutkimuksen seura ry:n voittoa tavoittelematon tieteellinen Open Access -julkaisu. Open Access tarkoittaa, että kaikki Miratorissa julkaistut tekstit ovat saatavissa (luettavissa, ladattavissa, levitettävissä, linkitettävissä) ilman erityistä maksua tai lupaa. Julkaisua on aikaisemmin toimitettu lehden aiemman päätoimittajan, dos. Marko Lambergin johdolla Jyväskylän yliopiston historian laitoksella, ja se on saanut tukea Jyväskylän yliopiston humanistiselta tiedekunnalta ja Emil Aaltosen Säätiöltä. MIRATORin konferenssitoimintaa ovat tukeneet Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja Letterstedtska föreningen.

Kaikki tekstit Miratorissa on julkaistu Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia (CC BY-NC-ND 4.0)-lisenssillä.