Turun myöhäiskeskiaikaisten piispojen nimitys Rooman kuuriassa

Kirjoittajat

  • Kirsi Salonen Turun yliopisto

Avainsanat:

paavillinen hallinto, kuuria, piispannimitys, konsistori

Abstrakti

Turun piispan virka oli korkein kirkollinen virka keskiaikaisen Suomen alueella, joten oli tärkeää, että virkaan tulisi nimitetyksi sopiva henkilö. Kanonisen oikeuden mukaan uuden piispan valinta edellisen kuoltua oli tuomiokapitulin vastuulla, mutta paavit vahvistivat valinnan päätöksellään. Turun keskiaikaisten piispojen valintaprosessit tunnetaan varsin hyvin säilyneiden ja Finland medeltidsurkunder -sarjassa julkaistujen asiakirjojen perusteella. Tässä artikkelissa selostetaan ensin lyhyesti piispojen valintaan ja nimitykseen liittyneet keskiaikaiset käytännöt ja käydään sen jälkeen läpi yksityiskohtaisesti kahden myöhäiskeskiaikaisen piispan, Magnus Nicolai Särkilahden (piispana 1489–1500) ja Laurentius Michaelis Suurpään (piispana 1500–1506), valintaprosessit ja esitellään kaksi niihin liittyvää aiemmin tuntematonta asiakirjaa Vatikaanin Apostolisen Arkiston kokoelmista. Lopuksi julkaistaan asiakirjojen tekstieditiot.

Osasto
Ad Fontes

Julkaistu

2024-02-21

Viittaaminen

Salonen, K. (2024). Turun myöhäiskeskiaikaisten piispojen nimitys Rooman kuuriassa. Mirator, 34(2), 72–80. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mirator/article/view/131047