MIRATORissa julkaistaan keskiajan tutkimusta ja aikakauden perintöä kartoittavia artikkeleita ja kirja-arvioita samojen periaatteiden mukaisesti kuin perinteisissä paperimuotoisissa tieteellisissä aikakauslehdissä ja -kirjoissa. Toimituskunnan valitsemat kaksi (yleensä väitellyttä) referee-arvioitsijaa, joiden henkilöllisyyttä ei kerrota kirjoittajalle ja joille ei vastavuoroisesti paljasteta artikkelin laatijan henkilöllisyyttä, antavat lausunnon julkaistaviksi tarjottujen artikkelikäsikirjoituksien tasosta ja soveltumisesta julkaistavaksi yleensä noin kuukauden - kolmen kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämän jälkeen toimituskunta neuvottelee kirjoittajan kanssa mahdollisista muokkauksista.

Koko toimitusprosessi tapahtuu tällä sivustolla journal.fi -palvelun kautta.