Finlandssvensk och judisk

En etnografisk analys av dubbla identifikationer och vardagsreligiositet

Authors

Keywords:

judendom, finlandssvensk, identitet, vardagsreligion, etnografisk forskning, vernacular religion

Abstract

Artikeln undersöker hur frågor om finlandssvenskhet och judiskhet kopplas samman, kontrasteras och diskuteras i intervjuer med personer som – på skiftande vis – identifierar sig med bägge identitetsmarkörer. Artikeln söker svara på frågan hur det svenska i Finland uppfattas av intervjupersonerna: rymmer detta också det judiska och känner de sig hemma i den föreställda finlandssvenskheten? Med vardagsreligiositet (vernacular religion) som analytisk ram söker artikeln belysa de svåra val som uppkommer i vardagen för personer som vill leva judiskt på svenska i Finland idag, samt lyfter fram hur finlandssvenska kulturtraditioner värnas och förs vidare i judisk tappning i dagens Finland.

Section
Articles

Published

2022-12-19

How to Cite

Illman, R. (2022). Finlandssvensk och judisk: En etnografisk analys av dubbla identifikationer och vardagsreligiositet. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 33(2), 19–37. https://doi.org/10.30752/nj.125093