Den judisk–katolska relationen

En läsning av och reflektion kring det senaste dokumentet för en teologisk dialog

  • Jennifer Nyström Lunds universitet

Abstract

Efter femtio framgångsrika år i kölvattnet av Nostra Aetate (nr 4), publicerade The Commission for Religious Relations with the Jews (Kommissionen för religiösa relationer med judar) ett nytt dokument om judisk–kristna relationer. Denna artikel syftar till att presentera detta dokument med titeln ”The Gifts and the Calling of God are Irrevocable” (Rom 11:29): A Reflection on Theological Questions Pertaining to Catholic–Jewish Relations on the Occasion of the 50th Anniversary of Nostra Aetate (No. 4)” (”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse (Rom 11:29)”). Som undertiteln antyder önskar kommissionen att detta skall vara en reflektion över teologiska frågor som är relevanta för en judisk–katolsk dialog med särskild hänsyn till förbund, frälsning och mission. Jag diskuterar min läsning av dokumentet och de frågor som uppstår vid läsning av denna långa och delvis svårgenomträngliga text. Det teologiska initiativ som dokumentet utgör är lovvärt, men det kvarstår problem, vilka de som är aktiva i dialogen även fortsättningsvis måste ta ställning till.

Section
Review Articles
Published
Dec 2, 2017
How to Cite
Nyström, J. (2017). Den judisk–katolska relationen: En läsning av och reflektion kring det senaste dokumentet för en teologisk dialog. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 28(2), 63-77. https://doi.org/10.30752/nj.67752