Vastarinta, tappaminen ja armeija varhaiskirkon ajattelussa

Kirjoittajat

  • Serafim Seppälä University of Eastern Finland

DOI:

https://doi.org/10.61560/ortodoksia.136055

Avainsanat:

Varhaiskirkko, etiikka, vastarinta, sota, tappaminen, pasifismi, varhaiskristillisyys, kirkkoisät, kirkkojärjestykset, ortodoksinen kirkko, anakronismit

Abstrakti

Varhaiskirkon eettinen opetus vastarintaan, tappamiseen, armeijaan ja sotiin liittyvissä kysymyksissä on herättänyt poikkeuksellisen ristiriitaisia tulkintoja. Tässä artikkelissa hahmotellaan tuon opetuksen sisältöä ja kontekstia sekä erilaisiin tulkintoihin johtaneita syitä erityisesti ortodoksisen teologian viitekehyksessä. Aikarajaus on 100-luvun alusta 300-luvun alkuun, ja lähteinä laaja otanta apologeettojen ja kirkkoisien tekstejä sekä varhaisimpia kirkkojärjestyksiä. Kirjoittaja väittää, että kirkon oppi ja opetus oli varsin yhtenäistä ja johdonmukaista, mutta myöhemmästä näkökulmasta niin radikaalia ja utopistista, että monissa tutkimuksissa tulkintaperspektiivi on valittu enemmän käytännön tapausten ehdoilla, vaikka jälkimmäiset voivat useista mahdollisista syistä olla luonteeltaan poikkeuksellisia.

 

Lähdeviitteet

Bainton, Roland H. (1946). The Early Church and War. The Harvard Theological Review 39:3, 189–212.

Cadoux, Cecil John (1919). The Early Christian Attitude to War. A Contribution to the History of Christian Ethics. Headley Bros: London.

Charles, J. Daryl & Demy, Timothy J. (2010). War, Peace, and Christianity: Questions and Answers from a Just-War Perspective. Wheaton: Crossway.

Drijver, John (1988). How Christians made peace with War: Early Christian Understandings of War. Scottdale: Herald Press.

Frend, William H. C. (1965). Martyrdom and Persecution in the Early Church: a study of a conflict from the Maccabees to Donatus. Oxford: Blackwell.

Helgeland, John (1974). Christians and the Roman Army: AD 173–337. Church History 43, 149–163.

Hornus, Jean-Michel (1960). Evangile et Labarum: Etude sur l’attitude du christianisme primitif devant les problèmes de l’Etat, de la guerre et de la violence. Geneva: Labor et Fides.

Hovorun, Cyril (2021). The Figure of Socrates in the Early Patristic Culture Wars. Studia Patristica 123, 165–172.

Hunter, David G. (1992). A Decade of Research on Early Christians and Military Service. Religious Studies Review 18(2), 87–94.

Hunter, David G. (1994). The Christian Church and the Roman Army in the First Three Centuries. The Church’s Peace Witness. Eds. Marlin E. Miller & Barbara Nelson Gingerlich. Grand Rapids: Eerdmans, 161–181.

Huttunen, Niko (2016). Pahan perikuvia vai uskonveljiä? Sotilaat varhaiskristillisyydessä. Sota, rauha ja Raamattu. Toim. Niko Huttunen & Nina Nikki. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 145–170.

Huttunen, Niko & Nikki, Nina (toim.) (2016). Sota, rauha ja Raamattu. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura.

Kalantzis, George (2012). Caesar and the Lamb: Early Christian Attitudes on War and Military Service. Eugene: Cascade Books.

Kalantzis, George (2014). A Witness to the Nations: Early Christianity and Narratives of Power. Christian Political Witness. Eds. George Kalantzis & Gregory W. Lee. Downers Grove: IVP Academic, 90–111.

Kemppainen, Lauri (2016). Väkivallan ja rauhan ontologiat: Tutkimuksia poliittisesta teologiasta. Diss. Helsingin yliopisto.

Kreider, Alan (2003). Military Service in the Church Orders. Journal of Religious Ethics 31:3, 415–442. https://doi.org/10.1111/1467-9795.00146

MacMullen, Ramsay (1963). Soldier and Civilian in the Later Roman Empire. Harvard Historical Monographs 52. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Musurillo, Herbert (1972). The Acts of the Christian Martyrs. Oxford: Clarendon Press.

Seppälä, Serafim (2018a). The Early History of Religion (dis)proving its truth. The historical argument in Theodore Abū Qurrah and ʿAbd al-Jabbār. Approaching Religion 8:2, 27‒39. https://doi.org/10.30664/ar.69756

Seppälä, Serafim (2018b). Kansallisen hengellisyyden luominen varhaisessa armenialaisessa historiankirjoituksessa. Ortodoksia 58, 36‒73.

Seppälä, Serafim (2022). Back to Pre-Constantinian Ethos? Transformation of Christian Identity under the Islamic Rule in Abbasid Times. Encountering Others, Understanding Ourselves in Medieval and Early Modern Thought. Eds. Nicolas Faucher & Virpi Mäkinen. Berlin & Boston: De Gruyter Oldenbourg, 93‒112. https://doi.org/10.1515/9783110748802-007

Simola, Seppo (2022). Kirkkomme ja maanpuolustus: Heikompia saa suojella, mutta aseita ei pidä siunata. Aamun Koitto 2.6.2022. https://aamunkoitto.fi/ajassa/kirkkomme-ja-maanpuolustus-heikompia-saa-suojella-mutta-aseita-ei-pida-siunata. Katsottu 14.5.2023.

Viscusso, Patrick (1995). Christian Participation in Warfare: A Byzantine View. Peace and War in Byzantium: Essays in Honor of George T. Dennis. Eds. T. S. Miller & J. Nesbitt. Washington, DC: Catholic University of America Press, 33–40.

Young, Frances (1989). The Early Church: Military Service, War and Peace. Theology (Norwich) 92 (750), 491–503.

Zeiller, Jacques (1946–47). Christian Life in the Third Century. The History of the Primitive Church II. Toim. Jules Lebreton & Jacques Zeiller. New York: Macmillan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-08

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit