Tietoa julkaisusta

Poliittinen talous on tieteellinen, vertaisarvioitu lehti, joka julkaisee talouden instituutioiden ja ilmiöiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittisia ja kriittisiä analyyseja sekä toimii poliittisen talouden tutkimuksen edistämisen suomalaisena keskustelufoorumina. 

Vuonna 2013 perustetun lehden julkaisija on Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry. Lehden toimituksesta vastaa 1–2 päätoimittajaa ja toimituskunta. Yhdistyksen hallitus valitsee lehden päätoimittajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä nimittää toimituskunnan jäsenet. Lehden vastaavana päätoimittajana toimivat vuosina 2023–2024 Matti Ylönen ja Laura Nordström Helsingin yliopistosta.

Lehti on sähköinen ja sen artikkelit ovat avoimesti kaikkien saatavilla (open access). Lehden julkaisualustana käytetään avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Open Journal Systems -alustaa, joka löytyy journal.fi-palvelusta.

Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

LEHDEN TARKOITUS (AIMS & SCOPE)

Poliittinen talous julkaisee talouden instituutioiden ja ilmiöiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittisia ja kriittisiä analyyseja sekä toimii poliittisen talouden tutkimuksen edistämisen suomalaisena keskustelufoorumina. Lehti kannustaa monitieteelliseen ja monimenetelmälliseen keskusteluun sekä erityisesti talouden poliittista analyysia koskevien uusien teoreettisten ja metodologisten avausten esittämiseen. Lehti julkaisee vertaisarvioitujen artikkelien ohella katsausartikkeleita, keskustelupuheenvuoroja, kirja-arvioita ja lektioita. 

Lehti toivottaa tervetulleeksi eri tieteenalojen, kuten politiikan tutkimuksen, taloustieteen, poliittisen ja taloushistorian, kulttuurintutkimuksen, sosiologian, sosiaalipolitiikan, sukupuolentutkimuksen, kauppatieteiden, hallinnon tutkimuksen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen, oikeustieteiden ja filosofian piiristä nousevia poliittisen talouden analyyseja. Lehti julkaisee niin globaalia, kansainvälistä, alueellista, kansallista kuin paikallistakin poliittista taloutta käsitteleviä empiirisiä analyyseja.

Lehdessä julkaistaan muun muassa seuraavia aihepiirejä käsitteleviä artikkeleita:

 • Poliittisen talouden teoria ja teoriahistoria
 • Kulttuurinen, kriittinen ja feministinen poliittinen talous
 • Globaali ja kansainvälinen poliittinen talous
 • Heterodoksinen taloustutkimus
 • Hoivan poliittinen talous
 • Poliittisen talouden ja taloustieteen tutkimuksen ja opetuksen tila Suomessa
 • Talousideoiden, -diskurssien ja -tutkimuksen poliittiset ulottuvuudet
 • Talouden institutionaalinen muutos
 • Talouspolitiikan selittäminen ja vaihtoehtoiset talouspolitiikat
 • Taloustutkijoiden ja talousvaikuttajien asema poliittisessa päätöksenteossa
 • ”Talouden” ja sen toimijoiden sosiaalinen rakentuminen
 • Poliittisen talouteen liittyvä eriarvoisuus ja luokkaan, sukupuoleen, rotuun, kolonialismiin ja näiden limittymiseen liittyvät kysymykset

ILMESTYMISTAAJUUS

Sähköinen lehti julkaistaan reaaliaikaisesti. Lehdessä julkaistavat artikkelit ovat luettavissa lehden internet-sivustolta html-muodossa sitä mukaa kuin ne on hyväksytty julkaistavaksi lopullisessa muodossaan. Lehden taitettu versio ilmestyy 1–2 vuoden välein. Kunkin vuosikerran artikkeleille määritellään lopulliset sivunumerot pdf-version taittamisen yhteydessä. 

Kuhunkin vuosikertaan kuuluu siten vain yksi numero. Mikäli lehden artikkeleihin viitattaessa vaaditaan vuosikerran ohella myös lehden numero, on numero aina 1.

Lehden virallinen nimi on Poliittinen talous, mutta lehdestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä myös epävirallista nimeä Finnish Review of Political Economy (esim. englanninkielisissä viittauksissa lehden artikkeleihin: Author, R. 2013. Key Topic and Interesting Title. Poliittinen talous / Finnish Review of Political Economy, 1(1): 1-11.).

AVOIMUUSPERIAATE, LISENSOINTI JA TEKIJÄNOIKEUDET

Poliittinen talous on avoin julkaisu, eli kaikki sisältö on saatavilla vapaasti ja maksutta.

Käyttäjät saavat lukea, ladata, kopioida, jakaa, tulostaa, hakea, linkittää tai rinnakkaistallettaa artikkelien kokotekstejä tai käyttää niitä mihin tahansa lailliseen käyttötarkoitukseen ilman kustantajan tai tekijän lupaa. Lehdessä julkaistavien artikkeleiden ja muiden kirjoitusten tekijänoikeudet noudattavat Creative Commons Attribution 4.0 International -lisenssiä (CC BY 4.0). Lisenssistä löytyy lisätietoa osoitteesta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0.

EETTISET KYSYMYKSET 

Poliittinen talous seuraa toiminnassaan COPEn (Committee on Publication Ethics) ohjeita.  Eettiset näkökulmat on huomioitu lehden kirjoittaja- ja arviointiohjeissa ja vertaisarviointiprosessissa.