Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, RTF- tai Microsoft Word -asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URN- ja DOI-tunnukset sekä URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Tekstin riviväli on 1,5, kirjasinkoko on 12 pt, teksti ei sisällä alaviitteitä (ja välttää myös loppuviitteitä) sekä kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Teksti noudattaa käsikirjoituksen kirjoitus- ja muotoiluohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Poliittinen talous -lehden toimitukselle voi osoittaa julkaistavaksi 1) alkuperäisartikkeleita, 2) katsausartikkeleita 3) keskustelupuheenvuoroja, 4) kirja-arvioita sekä 5) lektioita. Lehti julkaisee myös toimituskunnan hyväksymiä 6) symposium-osioita, joiden toimitustyöstä voivat vastata myös vierailevat toimittajat yhteistyössä lehden toimituksen kanssa.

Alkuperäisartikkelien sopivan pituuden määrää tarkoituksenmukaisuus, mutta käsikirjoituksen lähetysvaiheessa enimmäispituus on 7000 sanaa (sis. abstrakti ja lähteet). 

Katsausartikkelit voivat käsitellä esimerkiksi jonkin poliittisen talouden tutkimushaaran teoreettista tai metodologista kehitystä, alan tutkijan tuotantoa, rajatusta aihepiiristä käytävän tieteellisen keskustelun tilaa tai poliittisen talouden opetuksen tilaa Suomessa tai muualla. Niiden pituus on 30005000 sanaa. 

Keskustelupuheenvuorot ovat kantaaottavia ja näkemyksellisiä ajankohtaisia kirjoituksia. Ne voivat esimerkiksi kommentoida julkisessa keskustelussa esiintyneitä näkemyksiä tutkimustiedon valossa, pohtia uuden tutkimustiedon soveltamisen mahdollisuuksia talouspolitiikassa tai arvioida normatiivisesti jotain tutkimuksessa havaittua ilmiötä. Niiden enimmäispituus on 15002000 sanaa.

Kirja-arvioiden suositeltu pituus on 10001500 sanaa. Mikäli arviossa tarkastellaan samanaikaisesti useampaa teosta, voi arvion pituus ylittää sanamäärän.

Lektiot ovat väitöskirjatutkimusten lectio praecursoria -esitelmiin perustuvia kirjoitelmia, jotka kiteyttävät väitöskirjan keskeisen sisällön. Julkaisemista varten puheenomainen lektio on muokattava sujuvaksi kirjoitelmaksi. Lektion enimmäispituus on 15002000 sanaa.

Symposium-osio sisältää vähintään johdannon/pääkirjoituksen ja kolme artikkelia sekä yhteensä enintään kuusi artikkelia. Symposiumiin suositellaan vähintään yhtä vertaisarvioitua alkuperäisartikkelia. Symposiumin johdannon/pääkirjoituksen pituudesta sovitaan erikseen kirjoittajien kanssa. Symposium-osioista saa lisätietoa lehden päätoimittajilta. 

Lehdessä julkaistaan ensisijaisesti suomenkielisiä artikkeleita. Lehti ottaa kuitenkin vastaan myös ruotsinkielisiä artikkeleita ja englanninkielisiä symposium-osioita. Toimitus voi erityistapauksissa hyväksyä harkinnan mukaan julkaisuun englanninkielisiä artikkeita, jotka esimerkiksi koskevat Suomen poliittista taloutta tai poliittisen talouden tutkimuksen tilaa Suomessa ja ovat  kansainväliselle yleisölle suunnattuja.

Kaikki aineistot lähetetään toimitukselle sähköisesti Journal.fi-palvelun Open Journals System -järjestelmän kautta. Kirjoittajien tulee rekisteröityä julkaisun käyttäjäksi ennen lähettämistä tai jo rekisteröidyttyään kirjautua sisään aloittaakseen lähetysprosessin.

TOIMITUSPROSESSI JA VERTAISARVIOINTI

Lehdessä julkaistavat alkuperäisartikkelit arvioidaan anonyymisti vähintään kahden ulkopuolisen arvioijan toimesta. Arviointiin lähettämisen edellytyksenä on, että artikkeli soveltuu lehden tarkoitukseen ja että artikkeli täyttää käsikirjoituksen tekniset vaatimukset. Yksityiskohtaisen kirjallisen palautteen lisäksi arvioitsijat määrittelevät käsikirjoituksen julkaisuvalmiuden neliportaisella asteikolla. Päätoimittajat tekevät artikkelikäsikirjoituksista julkaisupäätöksen asiantuntijalausuntojen perusteella. Mikäli käsikirjoitukseen edellytetään merkittäviä muutoksia ennen julkaisua, saatetaan käsikirjoitus lähettää uudelleen asiantuntijoiden arvioitavaksi. 

Päätoimittajat päättävät lehteen lähetettyjen katsausartikkelien, keskustelunavausten, kirja-arvioiden ja lektioiden julkaisemisesta. Päätoimittajat tarkastavat, sopivatko käsikirjoitukset lehden tarkoitukseen ja täyttyvätkö niiden tekniset vaatimukset sekä tekevät tarvittaessa muutosehdotuksia.

KÄSIKIRJOITUKSEN MUOTOILU

Kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Käsikirjoituksessa tulee noudattaa lehden tarkkoja kirjoitus- ja muotoiluohjeita. PDF-muotoiset ohjeet löytyvät täältä. Ohjeet saa myös sähköpostitse toimitussihteeriltä. Käsikirjoitukselle tehdään kielentarkastus, kun se on hyväksytty toimitettavaksi.

Korjaukset. Toimitus palauttaa korjattavaksi käsikirjoitukset, joissa ei ole noudatettu edellä esitettyjä ohjeita. Poliittinen talous -lehti ei vastaa pyytämättä lähetettyjen käsikirjoitusten, kuvien tai muun materiaalin säilyttämisestä tai palauttamisesta. Päätoimittajat antavat tarvittaessa lisätietoa aiheesta.

 

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille. Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste. Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Poliittinen talous on avoin julkaisu, eli kaikki sisältö on saatavilla vapaasti ja maksutta. Käyttäjät saavat lukea, ladata, kopioida, jakaa, tulostaa, hakea, linkittää tai rinnakkaistallettaa artikkelien kokotekstejä tai käyttää niitä mihin tahansa lailliseen käyttötarkoitukseen ilman kustantajan tai tekijän lupaa. Lehdessä julkaistavien artikkeleiden ja muiden kirjoitusten tekijänoikeudet noudattavat Creative Commons Attribution 4.0 International -lisenssiä (CC BY 4.0). Lisenssistä löytyy lisätietoa osoitteesta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0.