Poliittinen talous -lehden teemanumero Hoivan poliittinen talous on julkaistu!

2022-09-21

Hoivan poliittinen talous -teemanumero on ilmestynyt!  

Ketkä hoivaa tarjoavat ja minkälaista globaalia ja lokaalia eriarvoisuutta hoivaan liittyy? 
Millaisia kustannuksia biologinen uusintaminen tuottaa yhteiskunnalle ja yksilöille? 
Miten hoivan merkitys taloudelle ja yhteiskunnalle saataisiin näkyviin päätöksenteossa?

Poliittinen talous -lehden ajankohtainen Hoivan poliittinen talous -teemanumero (1/2022) tarjoaa näkemyksiä hoivaan poliittisena ja taloudellisena kysymyksenä. Teemanumero tarkastelee hoivaa biologisena uusintamisena, palkatta tehtävänä uusintavana työnä sekä palkkaa vastaan tehtävänä kotitaloustyönä. Lisäksi siinä käsitellään julkista hoivaa ja hoivapolitiikkaa. Teemanumero avaa feministisen poliittisen talouden tutkimuksen tarjoamia käsitteitä ja työkaluja hoivan, hoivapolitiikan ja niistä käytävän julkisen keskustelun analyysiin. 

Tutustu teemanumeroon Poliittinen talous -lehden verkkosivulla
Teemanumero on avoimesti luettavissa! 

 

Sisällys 

Pääkirjoitus 
Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo: Näkökulmia hoivan poliittiseen talouteen

Vertaisarvioidut artikkelit 
Annastiina Rajala-Vaittinen: Synnytinelinten poliittinen talous: Biologisen uusintamisen kustannuksista poliittisen talouden vaginaalisilla rajapinnoilla
Joni Jaakola: Vaivaisia vai harmaita panttereita? Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden turvaamisen seuraukset iäkkäiden hoivapalveluiden laatusuosituksissa
Merita Mesiäislehto, Lena Näre & Elisabeth Wide: Kotitaloustyön poliittinen talous ja moninaisen eriarvoisuuden muodot 
Anni Kangas: Jälkineuvostoliittolaista julmaa optimismia: Keskiaasialaisen siirtolaistyövoiman uusintamisesta 

Katsausartikkelit ja puheenvuorot 
Suvi Salmenniemi, Salome Tuomaala-Özdemir & Hanna Ylöstalo: Ikuiset talkoot: Uusintava työ arkipäivän utopioiden rakentamisessa 
Heini Kinnunen: Erotteluja purkaen kohti hoivaavaa taloutta 

Kirja-arviot  
Emmi Lamberg ja Heini Kinnunen: Työkaluja hoivan poliittisen talouden analyysiin 
Johan Wahlsten: Työväenluokka teräksestä