Poliittinen talous lehden uusin numero (1/2023) on koottu!

2023-06-22

Poliittinen talous lehden uusin numero (1/2023) on koottu!

Poliittinen talous -lehden uusi numero (1/2023) keskittyy ajankohtaisiin teollisuus-, innovaatio- ja koulutuspolitiikan kysymyksiin: Miten voidaan toteuttaa suunniteltu teollinen kestävyyssiirtymä? Miten työ ymmärretäään ja tulkitaan uudelleen talouskasvun jälkeen? Miltä näyttävät utopiat kestävämmistä talousjärjestelmistä?

Numeron alkuperäisartikkeli ja katsausartikkelit pureutuvat edellä mainittuihin aihesiin, ja numeron muut kontribuutiot antavat lukijalle työkaluja valtion ja talouden välisen suhteen ja sen aatehistoriallisten taustojen ymmärtämiseen.

Numeron pääkirjoitus on otsikoitu ”Suomi ei ole saari”.  Siinä tämän vuoden alussa aloittaneet uudet päätoimittajat Matti Ylönen ja Laura Nordström luotaavat globaalin poliittisen talouden näkökulmien tärkeyttä, kun Suomessa pohditaan vastauksia aikamme keskeisiin talouden ja yhteiskunnan kysymyksiin.

Lue numero vapaasti lehden verkkosivulta.