Poliittinen talous -lehden Globaali poliittinen talous -teemanumero on julkaistu!

2024-05-16

Globaali poliittinen talous -teemanumerossa tuodaan esiin monipuolisia näkökulmia globaalin poliittisen talouden tutkimusalalta, joka on elintärkeä nykymaailman kompleksien taloudellisten ja poliittisten haasteiden ymmärtämiseen sekä kansainvälisten kriisien ja lisääntyvän eriarvoisuuden ratkaisemiseen. Päätoimittajat Matti Ylönen ja Laura Nordström avaavat pääkirjoituksessaan muun muassa tutkimusalan historiaa ja nykyisiä teemoja.

Teemanumeron alkuperäisartikkelissa Niina Kari tarkastelee uuden perustuslaillisuuden kehitystä Euroopan talous- ja rahaliitossa vuosina 2015–2020. Leevi Saari taas luo katsausartikkelissaan typologiaa tekoälyn poliittisten tasojen erittelystä. Riina Bhatia ja Emma Lamberg esittävät katsausartikkelissaan ajankohtaisen feministisen ja postkoloniaalisen näkökulman kansainvälisiin keskusteluihin eriarvoisuudesta solidaarisemman kestävyyssiirtymän viitekehyksessä.

Keskustelupuheenvuorossaan Lauri Finér tarkastelee globaalin hallinnan sekä poliittisen talouden tutkimuskentällä merkittäväksi suuntaukseksi nousseen globaalin veropolitiikan kehitystä viime vuosina tilanteessa, jossa taloudellisen eriarvoisuuden kasvu on edelleen korostanut tämän politiikan kentän keskeisyyttä. Numeron haastattelussa Emma Lamberg keskustelee kansainvälisen politiikan professori Shirin M. Rain kanssa muun muassa sosiaalisesta uusintamisesta ja sen ehtymisestä. Globaalin etelän näkökulmaa käsittelee lektiossaan Eva Nilsson erittäin ajankohtaisen yritysvastuun kehikon kautta.

Teemanumeron kruunaa neljä kirja-arviota: Johan Wahlsten tarkastelee arviossaan Anton Jägerin ja Danien Zamora Vargasin  perustulokeskustelun historiaa ja nykytilaa käsittelevää kirjaa Welfare for Markets: A Global History of Basic Income (2023). Antti Alaja taas käsittelee eurooppalaista sosialidemokratiaa ja talouskuria arviossaan Björn Bremerin kirjasta Austerity From the Left: Social Democratic Parties in the Shadow of the Great Recession (2023). Aleksi Okkonen pureutuu arviossaan tunnetun ekonomistin Giánis Varoufákisin uuteen teokseen Technofeudalism: What Killed Capitalism (2023), kun taas Jukka Rintamäki  syventyy arviossaan Vili Lehdonvirran paljon huomiota keränneeseen kirjaan Cloud Empires: How Digital Platforms Are Overtaking the State and How We Can Regain Control (2022).

Koko numero ja yksittäiset julkaisut ovat jälleen vapaasti luettavissa lehden verkkosivulta.