Mistä Suomen talouskasvu alkoi?

Kirjoittajat

  • Olli Poropudas

DOI:

https://doi.org/10.51810/pt.96141

Abstrakti

Artikkelin tarkoituksena on vastata kysymykseen, miksi Suomen (Venäjän keisarikuntaan kuuluneen Suomen suuriruhtinaskunnan) talouskasvu käynnistyi 1800-luvun jälkipuolella (1860–1913). Talouskasvu on määritelty bruttokansantuotteen lisääntymiseksi henkeä kohti. Artikkelissa todetaan, että Suomen talouskasvu toteutui pitkälle Adam Smithin ja Karl Marxin kasvuteorioiden mukaisesti. Suomen talouskasvu käynnistyi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, 1860–1880 -luvuilla kasvun takana oli viennin, toisessa vaiheessa – 1880-luvun lopulta ensimmäiseen maailmansotaan – kotimarkkinoiden laajeneminen. Keskeisin ja kaiken taloudellisen toiminnan läpitunkeva tekijä oli siirtyminen markkinatalouteen, jonka ytimenä olivat maatalouden kaupallistuminen sekä sen ja teollisuuden välinen vaihto. Markkinatalouteen siirtymisen taustalla oli Venäjän politiikan muutos, joka oli seurausta keisarikunnan tappiosta Krimin sodassa 1853–1856. Aikaisemman tutkimuksen metsäsektori-, teknologia- ja institutionaalinen tulkinta tarjoavat välttämättömät ainesosat Suomen 1800-luvun talouskasvun käynnistymisen selittämiseksi. Kuitenkaan mikään niistä ei yksin eikä yhdessäkään tunkeudu riittävän syvälle muutoksen syihin. Uusmarxilaisen tutkimuksen tulkintalinja on korostanut kapitalistisen kehityksen kielteisiä puolia. Mutta tulkintalinja projisoi nykyisyyden menneisyyteen, so. menneisyys ajatellaan nykyisen kaltaisena. Verrattuna merkantilistisen politiikan kuristamaan omavaraiseen maatalouteen kapitalistinen markkinatalous on edistyksellinen ilmiö. Markkinataloutta on kiittäminen maamme talouden nykyisestä vahvasta suorituskyvystä ja sen tuomasta korkeasta elintasosta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-08-23

Viittaaminen

Poropudas, Olli. 2015. ”Mistä Suomen talouskasvu alkoi?”. Poliittinen talous 3 (1). Helsinki. https://doi.org/10.51810/pt.96141.

Numero

Osasto

Alkuperäisartikkelit