Hegemonia Suomen valtio-opissa 1921-2021

Kirjoittajat

  • Pertti Ahonen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Valtio-oppi, Hegemonia, Tieteenfilosofia, Kansainvälinen politiikka, Maailmanpolitiikka, Hallinto-oppi

Abstrakti

Katsausartikkeli käsittelee Suomen valtio-opin 100-vuotista historiaa yliopistollisena tieteenalana. Valtio-opin professoreiden tutkimustyötä paikannetaan katsauksessa tieteenfilosofisten taustaolettamusten perusteella. Kiinnittäen huomiota tiedon ja havaitsemisen suhteeseen sekä tiedonmuodostajan ja tiedonmuodostuksen kohteen suhteeseen professoreiden tutkimus jaetaan behavioraaliseen, rationalistiseen, kriittis-realistiseen ja refleksiiviseen kategoriaan, joista viimeinen jakautuu edelleen interpretivistiseen, ei-foundationaaliseen ja post-foundationaaliseen. Luokittelu osoittaa, että Suomessa valtio-opin tieteenalalle ei ole muodostunut hegemonista keskusta, mutta yliopistokohtaisia hegemonioita on havaittavissa.

Katsaus pohjautuu kirjoittajan yleisen valtio-opin emeritusluennolle Helsingin yliopistossa 16.12.2020. 

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2021-05-27

Viittaaminen

Ahonen, P. (2021). Hegemonia Suomen valtio-opissa 1921-2021. Politiikka, 63(2). https://doi.org/10.37452/politiikka.101444