Pääministerin nousu kriisijohtajaksi

Kirjoittajat

  • Seppo Tiihonen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

pääministeri, valtioneuvosto, kriisijohtaminen, presidentti, Covid-19

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan pääministerin aseman määrittelyä siviilikriisien johtajana uuden perustuslain aikana.  Artikkelissa pureudutaan pääministerin asemaan siviilikriisien johtajana yhtäältä valtioneuvostossa omaksutun ministerihallintomallin ja toisaalta presidentin turvallisuuspoliittisen roolin paineessa 2000-luvun aikana. Artikkelin johtopäätöksenä esitetään, että kriisijohtamisjärjestelmää tulisi täsmentää covid-19-pandemiatilanteen ratkettua. 

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2021-03-31

Viittaaminen

Tiihonen, S. (2021). Pääministerin nousu kriisijohtajaksi. Politiikka, 63(1), 82–93. https://doi.org/10.37452/politiikka.101734