Instagram sukupuolittuneen politiikan alustana

Kirjoittajat

  • Hanna Ylöstalo Turun yliopisto
  • Heini Kinnunen Turun yliopisto

Avainsanat:

epäpolitisoituminen, Instagram, sosiaalinen media, sukupuoli, tasa-arvopolitiikka

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee Instagramia sukupuolittuneen politiikan alustana ja kysyy, millaista on Instagramin politiikka. Aineistona on Sanna Marinin hallituksen viiden keskeisen naisministerin Instagram-kuvat vuodelta 2021 (N=915) ja Instagram-tarinat huhtikuulta 2022 (N=550). Lukutapa yhdistää määrällistä ja laadullista sisällönanalyysia. Artikkeli analysoi epäpolitisoitumisen ja politisoitumisen käsitteiden avulla Instagramin sukupuolittunutta politiikkaa. Analyysi osoittaa, että Instagramin sukupuolittunut politiikka muotoutuu yksityisen ja julkisen, maskuliinisen ja feminiinisen, poliittisten erojen ja yhteistyön sekä epäpolitisoitumisen ja politisoitumisen jännitteissä. Se rakentuu vahvasti parlamentaarisen, maskuliinisen asiapolitiikan käytäntöjen ympärille, mutta hyödyntää samalla Instagramille tyypillisiä, feminiinisiä arjen politiikan piirteitä. Instagram monipuolistaa politiikan sukupuolittuneita representaatioita, mutta kanavoi vain vähän konkreettisia tasa-arvopoliittisia sisältöjä.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-13

Viittaaminen

Ylöstalo, H., & Kinnunen, H. (2023). Instagram sukupuolittuneen politiikan alustana. Politiikka, 65(4). https://doi.org/10.37452/politiikka.125557