Informaatiolukutaito osallisuuden ja hyvinvoinnin politiikkana

Kirjoittajat

  • Anna-Aurora Kork Tampereen yliopisto
  • Tuuli Turja Tampereen yliopisto
  • Kaisa Kurkela Vaasan yliopisto
  • Marjaana Jones Tampereen yliopisto
  • Anni Jäntti Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Osallisuus, informaatiolukutaito, toimintapolitiikka, tieto, arvot

Abstrakti

Kansalaisten informaatiolukutaidon edistämistä pidetään yleisesti hyvinvointipoliittisena, yhteiskuntapoliittisena ja teknistaloudellisena tavoitteena. Yksilöllisiin taitoihin keskittyvän näkökulman sijaan tämä tutkimus tarkastelee informaatiolukutaidon toimintapolitiikkaa osallisuuden tavoitteen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä on, millaista osallisuutta informaatiolukutaitoon liitetään ja millä tavoin sen merkityksellisyyttä perustellaan suomalaisessa politiikassa. Kohdistamme retoris-poliittisen analyysimme suomalaisiin politiikka-asiakirjoihin tulkitsemalla informaatiolukutaidon politiikkaa yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta. Tuloksemme osoittavat, kuinka poliittisesta kontekstista riippuen informaatiolukutaitoa kuvataan vaikuttamisena omiin asioihin, osallistumisena palvelujen kehittämiseen, tietoyhteiskunnan digiosallisuutena tai kansalaistoimintana ja yhteiskunnallisena osallisuutena. Informaatiolukutaidon merkityksellisyyttä korostetaan erityisesti demokratian, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, motivaation sekä vuorovaikutuksen arvostusten kautta. Informaatiolukutaidon politiikkaa perustellaan siten keinona edistää sosiaalista inkluusiota, yhteistä päätöksentekoa, kansalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Tutkimuksemme perusteella informaatiolukutaidon vahvistaminen on yksi sosiaalisen vuorovaikutuksen keino sekä osallisuuden edellytys. Tutkimus lisää ymmärrystä informaatiolukutaidon merkityksestä osana kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-13

Viittaaminen

Kork, A.-A., Turja, T., Kurkela, K., Jones, M., & Jäntti, A. (2023). Informaatiolukutaito osallisuuden ja hyvinvoinnin politiikkana. Politiikka, 65(4). https://doi.org/10.37452/politiikka.127226