Jaana Kanninen & Sanni Seppo (toim.), Huuto kaupunkiluonnon puolesta.

Tampere: Vastapaino, 2022, 271 s.

Kirjoittajat

  • Mikko Vesterinen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kaupunkiluonto, asukasaktivismi, poliittinen osallistuminen, kaupungistuminen, lähiluontokonfliktit

Abstrakti

Kaupunkiluonnon merkitykseen osana luontokadon pysäyttämistä ja asukkaiden hyvinvointia on kiinnitetty viime vuosina aikaisempaa enemmän huomiota kaupunkisuunnittelussa. Teoksessa aihetta käsitellään asukasaktivismin näkökulmasta, jotka ovat nousseet puolustamaan lähiluontoaan rakentamiselta ympäri Helsinkiä. Teos valottaa kiinnostavalla tavalla Helsingin kaavoituskulttuurin puutteita asukkaiden osallistamisessa ja kuulemisessa sekä asukkaiden affektiivista suhdetta kaupunkiluontoon, jonka painoarvo kaupungistumisen seurauksena tulee entisestään lisääntymään.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Kirja-arvostelut

Julkaistu

2024-03-25

Viittaaminen

Vesterinen, M. (2024). Jaana Kanninen & Sanni Seppo (toim.), Huuto kaupunkiluonnon puolesta.: Tampere: Vastapaino, 2022, 271 s. Politiikka, 66(1). https://doi.org/10.37452/politiikka.138404