Kenen joukoissa seisot ja kenen puolesta toimit?

Sosiaalidemokraattien ja vihreiden puoluekokoukset edustavuuden näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Ilkka Koiranen Turun yliopisto
  • Koivula Aki Turun yliopisto
  • Arttu Saarinen Turun yliopisto
  • Rauli Mickelsson Turun yliopisto

Avainsanat:

Edustavuus, Puoluekokous, Vihreät, Sosialidemokraatit

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sosiaalidemokraattien ja vihreiden puoluekokousedustajien edustavuutta suhteessa puolueiden jäseniin ja kannattajiin. Kokousedustajat ovat olennaisia toimijoita, sillä he luovat pidemmän linjan poliittisia tavoitteita sekä strategioita ja toimivat samalla merkittävinä päätöksentekijöinä puolueissa.

Artikkelin ydin muodostuu kahden erilaisen puolueen vertailun ympärille. Tarkastelussamme vihreät edustaa eräänlaista uuden ajan yleispuoluetta, sosialidemokraatit puolestaan perinteistä intressipuoluetta. Tutkimuksessa hyödynnämme aineistoina kyselyaineistoja ja kokouksista kerättyjä tekstiaineistoja. Empiirinen osio on pohjustettu Hanna Pitkinin teorialla poliittisen edustavuuden neljästä eri ulottuvuudesta ja analysoimme kokousedustajien muodollista, kuvailevaa, symbolista ja substantiivista edustavuutta suhteessa puolueiden jäseniin ja kannattajiin.

Ensin tarkastelemme tekijöitä, jotka ennustavat jäsenten osallistumista puoluekokoukseen ja vertailemme, miten puolueet eroavat toisistaan kokousedustajia koskevien sääntöjen ja määräysten osalta. Toiseksi arvoimme, miten puoluekokousedustajat edustavat sosiodemografisilta ominaisuuksiltaan ja mielipiteiltään puolueiden kannattajakuntia sekä jäsenistöjä. Lopuksi selvitämme, minkä väestöryhmien asioita puoluekokousedustajat edistävät puheenvuoroissaan ja mihin ryhmiin he samaistuvat.

Tulostemme perusteella sosiaalidemokraattien kokousedustajat ovat vihreitä kokeneempia ja laajemmin verkostoituneita. Sosialidemokraatit toimivat puolueena enemmän poliittisen eliitin varassa kuin vihreät. Vihreiden edustajistossa korostuu koko puoluetta sävyttävä akateeminen tausta. Molemmissa puolueissa kokousedustajat ovat korkeammasta yhteiskunnallisesta asemasta kuin puolueen jäsenet ja kannattajat. Symbolisesti kokousedustajat kuitenkin pyrkivät ajamaan oman positionsa ulkopuolisia ryhmiä. Sosiaalidemokraattien kokouspuheissa korostui työn merkitys, kun vihreillä vastaavan arvo- tai identifiointikäsitteen sijan sai koulutus.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-08

Viittaaminen

Koiranen, I., Aki, K., Saarinen, A., & Mickelsson, R. (2019). Kenen joukoissa seisot ja kenen puolesta toimit? Sosiaalidemokraattien ja vihreiden puoluekokoukset edustavuuden näkökulmasta. Politiikka, 61(4), 308–336. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/82941