Poliksen pauloissa

Antidemokraattiset elementit Hannah Arendtin ajattelussa

  • Sauli Havu Tampereen yliopisto
Avainsanat: Hannah Arendt, politiikan teoria, antidemokratia, yhteiskunnalliset ristiriidat

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan Hannah Arendtin käsitystä politiikasta symptomaattisen luennan keinoin. Artikkeli tuo esiin merkittäviä antidemokraattisia elementtejä Arendtin ajattelussa. Nämä antidemokraattiset kannanotot eivät kuitenkaan näy tekstissä suoraan, vaan ne asettuvat filosofiseen muotoon. Toisin kuin suuressa osaa Arendtia kommentoivasta kirjallisuudesta, artikkelissa argumentoidaan näiden elementtien olevan keskeisessä osassa Arendtin ajattelussa. Arendt toistuvasti katsoo sorrettujen ryhmien olevan kelpaamattomia politiikkaan. Artikkelissa osoitetaan, että Arendtin teoreettinen diskurssi systemaattisesti häivyttää yhteiskunnallisia ristiriitoja artikuloimalla nämä ristiriidat kysymyksiksi moraalisesta kompetenssista osallistua politiikkaan. Artikkeli keskittyy erityisesti politiikan ja talouden suhteeseen Arendtin ajattelussa.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 7, 2019
Viittaaminen
Havu, S. (2019). Poliksen pauloissa : Antidemokraattiset elementit Hannah Arendtin ajattelussa. Politiikka, 61(4), 287–307. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/83617